Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

रामनवमी हनुमान जयंती उपाय

रामनवमी हनुमान जयंती उपाय

हरि ऊँ  जय श्रीराम जीवनात अत्यंत त्रास असल्यास तो त्रास कमी करण्यासाठी , महत्वाचे अडकलेले काम पूर्णत्वास जाण्यासाठी , सतत अपयश व दुर्दैव –  अडथळे येत असल्यास , प्रकृती ची सतत काही ना काही तक्रार असल्यास तसेच अपघटना गंडांतर याचा

शिव कवच शिव रक्षा स्तोत्र

॥ श्रीशिवरक्षास्तोत्रम् ॥ शिव रक्षा स्तोत्र वाचल्या मुळे रोग , बाधा , पीड़ा होत नाही तसेच अपघटना , गंडान्तर संकट याचा नाश होऊन वाचकाला दीर्घायुष्य व सुदृढ़ कांती आरोग्य प्राप्त होऊन भगवान श्री शिव शंकरांचा आशीर्वाद प्राप्त होतो .. श्री

श्रीगरुडदण्डकम्

॥ श्रीगरुडदण्डकम् ॥ श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः । श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । वेदान्तचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदाहृदि ॥ नमः पन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने । श्रुतिसिन्धु सुधोत्पादमन्दराय गरुत्मते ॥ १॥ गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढम् द्विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीठीकृत स्कन्धमीडे स्वनीडागतिप्रीतरुद्रासुकीर्तिस्तनाभोगगाढोपगूढ स्फुरत्कण्टकव्रात वेधव्यथावेपमान द्विजिह्वाधिपाकल्पविष्फार्यमाण स्फटावाटिका रत्नरोचिश्छटा राजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितम् ॥ २॥ जयगरुड सुपर्ण

लग्न गीते

हळद 1. घाणा जी घातिला खंडीभर भाताचा घाणा जी घातिला खंडीभर भाताचा मांडव गोताचा दणका भारी घाणा जी घातिला खंडीभर भाताचा आधी मान देती कुंकवाला आधी मान देती हळदीला 2. घाणा भरीला । सवाखंडी सुपारी मांडवी व्यापारी । गणराज घाणा

गणपती , गणेश , ganapati , ganesh

friday 09 march 2012 बीजाय भालचंद्राय गणेश परमात्मने। प्रणतक्लेश नाशाय हेरंभाय नमो नम:॥ In the Veda the three deities Brahma, Brihaspati and Brahmanaspati denote one Deity. This deity is also the popular elephant-faced God worshipped in the Puranas whose tusk

नारायण बळी नागबळी माहिती

Narayana Nagbali नारायण नागबली भाग नं- 1 ॥ श्री ॥ ॥ श्री त्र्यंबकेश्वर प्रसन्नोस्तु ॥ नारायण नागबली : संततीदायक व पीडानिवारक नारायणबली व नागबली विधी हे दोन विधीचे नांव आहे. श्रीमन्नारायणादि पंचदेवतांना उद्देशून अतिश्रद्धेने दिलेले समंत्रक ओ विधीयुक्त असे जे

विष्णुसहस्रनामावली

॥ ध्यानम् ॥ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् । लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥ विष्णुसहस्रनामावली ॥ अथ श्रीविष्णू सहस्रनामावली ॥ १ ॐ विश्वस्मै नमः । २ ॐ विष्णवे नमः । ३ ॐ वषट्काराय नमः

श्री दत्तात्रेय सहस्र नामावली

श्रीमद् दत्तात्रेयसहस्रनामावली ॥ १ ॐ श्री दत्तात्रेयाय नमः ॥ २ ॐ महायोगिने नमः ॥ ३ ॐ योगेशाय नमः ॥ ४ ॐ अमरप्रभवे नमः ॥ ५ ॐ मुनये नमः ॥ ६ ॐ दिगम्बराय नमः ॥ ७ ॐ बालाय नमः ॥ ८

Don`t copy text!