Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

श्रीरामहृदयम् स्तोत्र

श्रीरामहृदयम् स्तोत्र

गोंदवल्याच्या नित्योपासनेच्या पुस्तकात खाली दिलेलं श्रीरामहृदय आहे. महाराजांचे अनुग्रहीत व्यक्तींनी हे रोज वाचावं असा नियम आहे. प्रकाशकांची रितसर पुर्वपरवानगी घेउन मी हे इथे देत आहे. इंटरनेटवर हे कुठेही मिळालं नाही. श्रीरामहृदयम् ||श्रीराम समर्थ|| यः पृथ्वीभरवारणाय दिविजै: संप्रार्थितश्चिन्मयः | संजातः पृथिवीतले

शिव शतकम्

  महामहोपाध्यायश्रीगोकुलनाथविरचितं शिवशतकम् विद्यावतीसुतरमाकान्तप्रणीतया पदार्थप्रकाशिकाख्यव्याख्ययाभाषानुवादेन च सनाथितम् रमाकान्तपाण्डेयप्रणीता पदार्थप्रकाशिका महाविद्यो मातर्निगमरसपानेऽतिनिपुणो जगत्यां विख्यातश्शिवशतककृद्गोकुलकवि:। अयं तस्य ग्रन्थे लिखति नवटीकां तव पदं रमाकान्तो ध्यायन् विमलवसने! वर्धय धियम्।।१।। नितान्तं गूढेयं दृढकुचतटा गोकुलगवी न तस्या आभोगे प्रभवति रसं पातुमखिलम्। सुतस्ते कान्तोऽसौ जननि! मृदुवक्त्रो मृदुकल:

Don`t copy text!