Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

हे स्तोत्र नियमित पठण केल्याने आपली चूक / संबंध नसताना  आपल्याला जे विनाकारण त्रास देतात त्यांना भगवान हनुमान शिक्षा करून साधकाला भक्ताला अभय देतात व सर्व संकटातून मुक्त करतात. विद्यार्थ्यांनी एकाग्रता – स्मरणशक्ती वृद्धी साठी तसेच सर्व ठिकाणी सुयश सुकीर्ती प्राप्ती होण्यासाठी हे स्तोत्र नियमित पणे पठण करावे. परंतु पूर्ण श्रद्धा – विश्वास व शुद्धता हवी.

श्री आञ्जनेयमङ्गलाष्टकम्

कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे ।
जानकीशोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ १॥

मनोवेगाय उग्राय कालनेमिविदारिणे ।
लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ २॥

महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डीबन्धमोचन ।
मैरावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ३॥

पर्वतायुधहस्ताय राक्षःकुलविनाशिने ।
श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ४॥

विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ।
ऋषिभिस्सेवितायास्तु आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ५॥

दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे ।
लङ्कीणीदर्पनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ६॥

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन ।
नमस्ते गानलोलाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ७॥

प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने ।
वायुपुत्राय धीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ८॥

आञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत्सततं नरः ।
सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम् ॥ ९॥

इति श्रीआञ्जनेयमङ्गलाष्टकम् सम्पूर्णम् ।

 

श्री आंजनेय मङ्गलाष्टकम्

One thought on “श्री आंजनेय मङ्गलाष्टकम्

  • June 11, 2017 at 10:12 am
    Permalink

    Namaskar. I liked. Thank you for ready reference.☆☆☆

    Reply

Leave a Reply

Don`t copy text!