Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

पंचायतन आरती2

॥ पंचायतन आरती ॥ जय जय गणपति गोपति पशुपति दिनपति कुलदेवी। पंचायतना ओवाळू तुज तापत्रय निववी ॥धृ॥ मंगलमूर्ती रमणीयाकृती पाशांकुश हाती । तुंदिल वर्तुळ सरळसोंड ती नित्य एकदंती । ज्याच्या भजने विघ्ने पळती दे सुखसंपत्ती । (चाल) सिद्धिबुद्धिचा नायक त्याला

आरती ज्ञानराजा

आरती ज्ञानरायाची आरती ज्ञानराजा । महाकैवल्यतेजा । सेविती साधुसंत । मनु वेधला माझा ।। लोपलें ज्ञान जगीं । हित नेणती कोणी । अवतार पांडुरंग । नाम ठेविलें ज्ञानी ।। कनकाचें ताट करीं । उभ्या गोपिका नारी । नारद तुंबरूहो ।

दत्त / स्वामी / साई आरती

सद्गुरू / दत्त / स्वामी / साई – आरती ( या भजनात साई शब्द ऐवजी इतर म्हणजे स्वामी / अवधूत / सद्गुरू असे शब्द वापरून सुद्धा म्हणतात )  ऐसा यई बा । साई दिगंबरा । अक्षयरुप अवतारा । सर्वहि व्यापक तूं

साईबाबा आरती4

साईनाथ आरती4 जय देव जय देव जय दत्ता अवधूता । साई अवधूता । जोडुनि कर तव चरणीं ठेवतों माथा । जय देव जय देव ।। धु ।। अवतरसी तूं येतां धर्मातें ग्लानी । नास्तिकांनाही तू लाविसि निजभजनीं । दाविसि नाना

साईनाथ आरती

ओंवाळूं आरती माइया सदगुरुनाथा, साईनाथा । पांचाही तत्वांचा दीप लाविला आतां ।। निर्गुणाची स्थिति कैसी आकारा आली । सर्वा घटीं भरुनि उरली सांई माउली ।। ओंवाळूं  ।। रज तम सत्व तिघे माया प्रसवली । मायेचिये पोटीं कैसी माया उद्घवली ।।

नवनाथ आरती2

गोरखनाथ / नवनाथ आरती जय गोरख देवा जय गोरख देवा कर कृपा मम ऊपर नित्य करूँ सेवा ।। शीश जटा अति सुंदर भाल चन्द्र सोहे कानन कुंडल झलकत निरखत मन मोहे गल सेली विच नाग सुशोभित तन भस्मी धारी आदि

श्री शंकरमहाराज आरती2

श्री शंकरमहाराज आरती ( सिध्दयोगी डॉ. दा. ना. धनेश्वर यांनी गायीलेली ) ।। ॐ दीनानाथ गुरू माऊली ।। अज्ञानतमे गिळिले ज्ञान तेजाला । अहंकारे धर्म समूळ बुडवीला । त्राहि त्राहि एकचि आरोळा झाला । दिनोध्दारणा लागी अवतार झाला । जयदेव जयदेव

श्रीदत्ताची आरती

श्रीदत्ताची आरती जय जय श्रीमद्गुरुवरदेवाधिदेवा । पंचारति हे चरणीं घडवी मज सेवा ॥ जयदेव जयदेव श्रीदत्तगुरुदेवा । पंचारति हे चरणीं घडवी मज सेवा ॥ वास तुझा ब्रह्मांडीं चालक तूं देवा । अससी तूं सर्वांचा आनंदठेवा । वदती वेद सरस्वति न होय हा

विठ्ठलाची आरती

विठ्ठलाची आरती जयदेव जयदेव जयरुक्मिणिकांता । करुनानिधिपदकमला आरति भगवंता ॥धृ॥ पदि गंगा पीतांबर कटिकर वरदाता । हृदि कौस्तुभ कमलाक्षा दीनजनोद्धर्ता । भर्ता जो जगताचा कलिमलभयहर्ता । वंदू पदकमला जो स्वधामसुखदाता ॥१॥ जयदेव जयदेव जयरुक्मिणिकांता । करुनानिधिपदकमला आरति भगवंता ॥धृ॥ राधारुक्मिणिरमणा

Don`t copy text!