Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

सुखकर्ता दुःखहर्ता पूर्ण आरती

सुखकर्ता दुःखहर्ता पूर्ण आरती सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची । नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ॥ सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराची । कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥१॥ जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती । दर्शनमात्रे मनकामना पुरती ॥ध्रु०॥ रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा

अष्टविनायक आरती

अष्टविनायक आरती कार्यारंभी पूजा सारे तव करिती । मोदक लाडू खाद्ये तुजला अर्पिती ।। मांदार दुर्वां शमि तुजला या जगती । वाहुनी भक्ता होते इछ्चित फलप्राप्ति ।। १ ।। जयदेव जयदेव जय गणपति देवा । संकट नाशक म्हणुनी तुझा करू

शेंदूर लाल चढायो

शेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको दोंदिल लाल बिराजे सूत गौरीहरको हाथ लिए गुड-लड्डू साईं सुरवरको महिमा कहे ना जाय लागत हूँ पदको || 1 || जय जय श्री गणराज विद्यासुखदाता || धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता || अष्टो सिद्धि

नानापरिमळ दुर्वा

नानापरिमळ दुर्वा नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें । लाडू मोद्क अन्ने परिपूरित पात्रें ।। ऎसे पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रे । अष्टहि सिद्धी नवनिधी देसी क्षणमात्रें ।। १ ।। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती । तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती ।।

आरती सप्रेम जयजय स्वामी गजवदना

आरती सप्रेम जयजय स्वामी गजवदना आरती सप्रेम जयजय स्वामी गजवदना । तुझिया स्मरणें जाति पातकें पार्वतीनंदना । मोरया पार्वतीनंदना ॥ धृ ॥ मस्तकी मुकुट जडिताचा शोभतो जाण । कानी कुंड्लांची दिपकें झळकती परिपूर्ण ॥ पायीं घुंगुर वाळे घालुनी शोभती चरण

विघ्नांतक विघ्नेशा

विघ्नांतक विघ्नेशा हे गजानना आरती मी करितो तुज पुरवि कामना ।। ध्रु॰ ।। भाद्रपदी शुद्ध चतुर्थीस तव बरी मूर्ती करुनी सर्व लोक पूजिती घरी महिमा तव वर्णवे न पापगिरी हरी येई , धाई , पाही , करुनि त्वरा , विघ्नहरा

जय गणेश जय गणेश देवा

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा . माता जाकी पारवती पिता महादेवा .. एकदन्त दयावन्त चारभुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी . पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे सन्त करें सेवा ..

तू सुखकर्ता तु दु:खहर्ता

गणपतीची आरती तू सुखकर्ता तु दु:खहर्ता । विघ्नविनाशक मोरया संकटी रक्षी शरण तुला मी । गणपती बाप्पा मोरया ॥ धृ ॥ १ ॥ तू सकलांचा भाग्य विधाता । तूं विद्येचा स्वामीदाता । ज्ञानदीप उजळुनी आमुच्या निववी नैराश्याला ॥ २ ॥

जय आरती पार्वतिकुमरा

गणपतीची आरती १ जय जय आरती पार्वतिकुमारा गणपती ओवाळूं । पंचही प्राणांच्या कर्पूरवाती ज्ञाना़ग्रे जाळू ॥ धृ.॥ ओंकार प्रणवाक्षरी बीजापासूनि ध्वनि उठली । ते हे माया त्रिगुणात्मकचि सगुंणत्वा आली ॥जय.॥१॥ पंचभूतात्मक व्यापक एकचि घटक तुं जैसा। दृष्टीगोचर नव्हसी कोणा गूळ

Don`t copy text!