नवग्रह आरती – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

जय जय श्री शनिदेवा

http://ironsmithequipment.com/portfolio_page/2014-lubota-kx057-4riap-mini-excavator-with-blade/ ॥ आरती शनैश्चराची ॥ जय जय श्रीशनिदेवा ॥ पद्मकर शिरीं ठेवा ॥ आरती ओवाळीतों ॥ मनोभावें करूनी सेवा ॥ ध्रु०॥ सूर्यसूता शनिमूर्ती ॥ तुझी अगाध कीर्ती ॥ एकमुखें काय वर्णूं ॥ शेषा न चले स्फूर्ती ॥ जय जय ॥ १