आरती सोमवारची

generic cytotec online no prescription आरती सोमवारची आधार चक्र नृत्य मांडिलें थोर ॥ टाळ श्रुती मृदंग वाजती गंभीर ॥ ब्रह्मा विष्णु आदि उभे शंकर ॥ निर्गुण ब्रह्म कवणा न कळेचि पार ॥१॥ जयदेव जयदेव जय (श्री) निर्विकल्पा ॥ आरति (भावार्थी) ओवाळूं निर्गुण निजरुपा ॥जयदेव ॥धृ०॥

आरती पार्वतीरमणा

जय जय आरती पार्वतीरमणा भवभयनाशना दुष्ट निकंदना ।। ध्रु॰ ।। पंचवदन दशभुज विराजे जटाजूटी गंगा सुंदर साजे ।। १ ।। जय… कंठी रुंडमाळा हस्तिंकपाल वाहन नंदी शोभे भूषण व्याल ।। २ ।। जय… गजचर्मांबर तव परिधान त्रिशूलधारण भस्मविलेपन ।। ३

जयजयाजी मदनांतक गौरीशंकरा

जयजयाजी मदनांतक गौरीशंकरा पंचारती करितो तुज हे महेश्वरा ।।ध्रु॰।। व्याघ्रांबर अंगी तू नित्य सेवेसी । रुंडमाळ कंठी असे मस्तकी शशि । गिरिजा तव वामांकी शोभते तशी । भस्मप्रिया भूतपते इंदुशेखरा ।। १ ।। जय… बहु दुर्जन त्रिपुर दैत्य प्रबल जाहला

जय शिव ऊँकारा

जय शिव ओम्कारा प्रभु हर शिव ओम कारा ब्रम्हाविष्णुसदाशिव अर्धाँगी दारा ॐ जय शिव ओंकारा॥ एकानन चतुरानन पचांनन राजे हंसासन गरुडासन वृष वाहन शोभे ॐ जय शिव ओंकारा॥ दो भुज चार चतुर्भुज दशभुज ते सोहै तीनो रुप निरखता त्रिभुवनजन मोहे

मंगेशाची आरती

मंगेशाची आरती , शिव शंकर आरती जय देव जय देव जय श्रीमंगेशा । पंचारति ओवाळू सदया सर्वेशा ॥ धृ. ॥ सदया सगुणा शंभो अजिनांबरधारी । गौरीरमणा आद्या मदनांतकारी ॥ त्रिपुरारी अधहारी शिवमस्तकधारी । विश्वंबर विरुदे हें नम संकट धारिं ॥

कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरती

शिव शंकर आरती कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति करूं तुजला ॥ नाम स्मरता प्रसन्न होउनि पावसि भक्ताला ॥ धृ. ॥ त्रिशूळ डमरू शोभत हस्तीं कंठि रुंडमाळा ॥ उग्रविषातें पिऊनि रक्षिसी देवां दिक्पाळां ॥ तृतीय नेत्रीं निघती क्रोधें प्रळयाग्नी ज्वाळा ॥ नमिती सुरमुनि