श्री दुर्गा अष्टोत्तरशत नाम

॥श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ ॥ ॐ श्री दुर्गायै नमः ॥ ईश्वर उवाच । शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने । यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ॥१॥ ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी । आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥२॥ पिनाकधारिणी चित्रा

॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥

॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥

॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥ ॐ गणेश्वराय नमः । ॐ गणक्रीडाय नमः । ॐ गणनाथाय नमः । ॐ गणाधिपाय नमः । ॐ एकदंष्ट्राय नमः । ॐ वक्रतुण्डाय नमः । ॐ गजवक्त्राय नमः । ॐ महोदराय नमः । ॐ लम्बोदराय नमः । ॐ

श्री गणेश अष्टोतर नाम

श्री गणेश अष्टोतर नाम

श्री विघ्नेश्वराष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम् ऊँ श्री गणेशाय नमः विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः । स्कंदाग्रजोव्ययः पूतो दक्षोऽध्यक्षो द्विजप्रियः ॥ १ ॥ अग्निगर्वच्छिद इन्द्रश्रीप्रदः । वाणीप्रदोअः अव्ययः सर्वसिद्धिप्रदश्शर्वतनो शर्वरीप्रियः ॥ २ ॥ सर्वात्मकः सृष्टिकर्ता देवोनेकार्चितश्शिवः । शुद्धबुद्धि प्रियश्शांतो ब्रह्मचारी गजाननः ॥ ३ ॥

श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र

श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र

श्री शिव सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ अस्य श्रीशिवसहस्त्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिःम श्रीशिवो देवता, अनुष्टुप् छ्न्दः, श्रीशिवो बीजम्, गौरी शक्तिः, श्रीशिवप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम् ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्यार्घ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् । वासुदेव उवाच

बालाजी नामावली

बालाजी नामावली

श्री बालाजी गोविंद नामावली श्री श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा भक्तवत्सल गोविंदा भागवतप्रिय गोविंदा नित्यनिर्मल गोविंदा नीलमेघश्याम गोविंदा पुराणपुरुषा गोविंदा पुंडरीकाक्ष गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नन्दन गोविंदा नंदनंदन गोविंदा नवनीतचोर गोविंदा पशुपालक गोविंदा पापविमोचन गोविंदा दुष्टसंहार गोविंदा दुरितनिवारण गोविंदा

%d bloggers like this: