Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

आदित्यहृदयम् नामावलिः

॥ आदित्यहृदयम् नामावलिः ॥ ॐ रश्मिमते नमः । ॐ समुद्यते नमः । ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः । ॐ विवस्वते नमः । ॐ भास्कराय नमः । ५। ॐ भुवनेश्वराय नमः । ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः । ॐ तेजस्विने नमः । ॐ रश्मिभवनाय नमः

श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामावली

॥ श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥ ॐ अकल्मषाय नमः । ॐ अग्निगर्भच्चिदे नमः । ॐ अग्रण्ये नमः । ॐ अजाय नमः । ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः । ॐ अध्यक्क्षाय नमः । ॐ अनेकाचिताय नमः । ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ

श्रीगौर्यष्टोत्तरशतनामावलिः

॥ श्रीगौर्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ ॐ गौर्यै नमः । ॐ गोजनन्यै नमः । ॐ विद्यायै नमः । ॐ शिवायै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ महेश्वर्यै नमः । ॐ नारायणायै नमः । ॐ अनुजायै नमः । ॐ नम्रभूषणायै नमः । ॐ

श्रीहनुमत्सहस्रनामावलिः

॥ श्रीहनुमत्सहस्रनामावलिः अथवा आन्जनेयसहस्रनामावलिः ॥ ॐ हनुमते नमः । श्रीप्रदाय । वायुपुत्राय । रुद्राय । नयाय । अजराय । अमृत्यवे । वीरवीराय । ग्रामवासाय । जनाश्रयाय । धनदाय । निर्गुणाकाराय । वीराय । निधिपतये । मुनये । पिङ्गाक्षाय । वरदाय

श्रीकमला अष्टोत्तरशत नाम

॥ श्रीकमलाअष्टोत्तरशतनामावली ॥ श्रीमहामायायै नमः । श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । श्रीमहावाण्यै नमः । श्रीमहेश्वर्यै नमः । श्रीमहादेव्यै नमः । श्रीमहारात्र्यै नमः । श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नमः । श्रीकालरात्र्यै नमः । श्रीकुहवै नमः । श्रीपूर्णायै नमः । १० आनन्दायै नमः । श्रीआद्यायै नमः ।

श्रीकृष्ण अष्टोत्तरशत नाम

॥ श्रीकृष्णाष्टोत्तर शतनामावली ॥ ॐ श्री कृष्णाय नमः । ॐ कमला-नाथाय नमः । ॐ वासुदेवाय नमः । ॐ सनातनाय नमः । ॐ वसुदेवात्मजाय नमः । ५। ॐ पुण्याय नमः । ॐ लीलामानुष-विग्रहाय नमः । ॐ श्रीवत्स-कौस्तुभ-धराय नमः । ॐ यशोदा-वत्सलाय

श्रीगणेश गकार सहस्रनाम

॥ श्रीगणेश गकारसहस्रनामावली ॥ ॥ ॐ श्री महागणपतये नमः ॥ ॐ गणेश्वराय नमः । ॐ गणाध्यक्षाय नमः । ॐ गणाराध्याय नमः । ॐ गणप्रियाय नमः । ॐ गणनाथाय नमः । ५। ॐ गणस्वामिने नमः । ॐ गणेशाय नमः । ॐ

श्रीदत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनाम

॥ श्रीदत्तात्रेयाष्टोत्तरशतनामावली ॥ ॐ श्रीदत्ताय नमः । ॐ देवदत्ताय नमः । ॐ ब्रह्मदत्ताय नमः । ॐ विष्णुदत्ताय नमः । ॐ शिवदत्ताय नमः । ॐ अत्रिदत्ताय नमः । ॐ आत्रेयाय नमः । ॐ अत्रिवरदाय नमः । ॐ अनुसूयायै नमः । ॐ

दुर्गा अष्टोत्तरशतनामावली

॥ दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली ॥ ॐ सत्यायै नमः । ॐ साध्यायै नमः । ॐ भवप्रीतायै नमः । ॐ भवान्यै नमः । ॐ भवमोचन्यै नमः ।५। ॐ आर्यायै नमः । ॐ दुर्गायै नमः । ॐ जयायै नमः । ॐ आद्यायै नमः । ॐ

Don`t copy text!