श्री दत्तात्रेय नामावली – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

श्रीदत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनाम

go here ॥ श्रीदत्तात्रेयाष्टोत्तरशतनामावली ॥ ॐ श्रीदत्ताय नमः । ॐ देवदत्ताय नमः । ॐ ब्रह्मदत्ताय नमः । ॐ विष्णुदत्ताय नमः । ॐ शिवदत्ताय नमः । ॐ अत्रिदत्ताय नमः । ॐ आत्रेयाय नमः । ॐ अत्रिवरदाय नमः । ॐ अनुसूयायै नमः । ॐ

श्री दत्तात्रेय सहस्र नामावली

श्रीमद् दत्तात्रेयसहस्रनामावली ॥ १ ॐ श्री दत्तात्रेयाय नमः ॥ २ ॐ महायोगिने नमः ॥ ३ ॐ योगेशाय नमः ॥ ४ ॐ अमरप्रभवे नमः ॥ ५ ॐ मुनये नमः ॥ ६ ॐ दिगम्बराय नमः ॥ ७ ॐ बालाय नमः ॥ ८