॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥

॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥

॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥ ॐ गणेश्वराय नमः । ॐ गणक्रीडाय नमः । ॐ गणनाथाय नमः । ॐ गणाधिपाय नमः । ॐ एकदंष्ट्राय नमः । ॐ वक्रतुण्डाय नमः । ॐ गजवक्त्राय नमः । ॐ महोदराय नमः । ॐ लम्बोदराय नमः । ॐ

श्री गणेश अष्टोतर नाम

श्री गणेश अष्टोतर नाम

श्री विघ्नेश्वराष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम् ऊँ श्री गणेशाय नमः विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः । स्कंदाग्रजोव्ययः पूतो दक्षोऽध्यक्षो द्विजप्रियः ॥ १ ॥ अग्निगर्वच्छिद इन्द्रश्रीप्रदः । वाणीप्रदोअः अव्ययः सर्वसिद्धिप्रदश्शर्वतनो शर्वरीप्रियः ॥ २ ॥ सर्वात्मकः सृष्टिकर्ता देवोनेकार्चितश्शिवः । शुद्धबुद्धि प्रियश्शांतो ब्रह्मचारी गजाननः ॥ ३ ॥

श्री गणपति सहस्रनामावली

श्री गणपति सहस्रनामावली

॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥ ॐ गणेश्वराय नमः ॐ गणक्रीडाय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ एकदंष्ट्राय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ गजवक्त्राय नमः ॐ महोदराय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ धूम्रवर्णाय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्ननायकाय नमः ॐ

%d bloggers like this: