शिव नामावली – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

अष्टोत्तरशत भैरव नामावलि

http://solacecreekcustomhomes.com/under-construction/instagram.com/solacecreekcustomhomes/facebook.com/SolaceCreek/instagram.com/solacecreekcustomhomes/twitter.com/solacecreek/instagram.com/solacecreekcustomhomes/ ॐ भैरवाय नमः ॐ भूतनाथाय नमः ॐ भूतात्मने नमः ॐ भूतभावनाय नमः ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ॐ क्षेत्रपालाय नमः ॐ क्षेत्रदाय नमः ॐ क्षत्रियाय नमः ॐ विराजे नमः ॐ श्मशानवासिने नमः ॐ मांसाशिने नमः ॐ खर्वराशिने नमः ॐ स्मरांतकाय नमः ॐ

श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र

श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र

श्री शिव सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ अस्य श्रीशिवसहस्त्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिःम श्रीशिवो देवता, अनुष्टुप् छ्न्दः, श्रीशिवो बीजम्, गौरी शक्तिः, श्रीशिवप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम् ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्यार्घ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् । वासुदेव उवाच