गणेश पंचरत्न स्तोत्र

गणेश पंचरत्न स्तोत्र

॥ श्रीगणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् ॥   हे गणेश पंचरत्न स्तोत्र रोज पठण किंवा श्रवण केल्याने सर्व दुःख - दारिद्र्य - चिंता - संकट यांचा नाश होऊन श्रीगणपती बाप्पा च्या कृपेने सर्व सौख्य…