मराठी – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

Sapta Yaksha, Gandharv, Apsara

Sapta Yaksha, Gandharv, Apsara

source वेद – पुराण – रामायण – महाभारत आदींमध्ये यक्ष – गंधर्व – अप्सरा यांचा नेहमी उल्लेख येतो.. त्यांची नावे खालील प्रमाणे .. अभ्यासक –  संशोधक – संकलक श्री श्याम जोशी गुरुजी टिटवाळा

हठ योग घेरंड संहिता

हठ योग घेरंड संहिता <१.०।१> आदीश्वराय प्रणनामि तस्मै ! <१.०।२> येनोपदिष्टा हठयोगविद्या ! <१.०।३> विराजते प्रोन्नतराजयोगम् ! <१.०।४> आरोढुमिच्छोरधिरोहिणीव !!१.०! <१.१।१> एकदा चण्डकापालिर्गत्वा घेरण्डकुट्टिरम् ! <१.१।२> प्रणम्य विनयाद्भक्त्या घेरण्डं परिपृच्छ्हति !!१.१! <१.२।१> चण्डकापालिरुवाच घटस्थयोगं योगेश तत्त्वज्ञानस्य कारणम् ! <१.२।२> इदानीं

पञ्चतन्त्रं panchatantra

cyclobenzaprine zanaflex 5mg PANCHATANTRAM TRANSLATION MITRA BHEDA- SECTION ONE SHREEVISHNUSHARMAPRANEETAM PANCHATANTRAM श्रीविष्णुशर्मप्रणीतं पञ्चतन्त्रं SANSKRIT TEXT WITH ENGLISH COMMENTARY by TEJASVINI FIVE COURSES OF ACTION PRESCRIBED IN THE ADMINISTRATIVE SCIENCE {ANCIENT WISDOM} INTRODUCTION Salutations to the great PARAMAHAMSA who only saw divinity everywhere in

श्री दत्तात्रेय तन्त्रम्

॥ श्रीदत्तात्रेयतन्त्रम् ॥ अथ प्रथमः पटलः । ईश्वरदत्तात्रेयसंवादः श्रीदत्तात्रेय उवाच कैलाशशिखरासीनं देवदेव महेश्वरम् जगद्गुरुम् दत्तात्रेयस्तु पप्रच्छ शङ्करं लोकशङ्करम् ॥ १॥ कृताञ्जलिपुटो भूत्वाऽपृच्छत् पृच्छते स भक्तवत्सलम् । भक्तानां च हितार्थाय तन्त्रकल्पश्च कथ्यताम् कल्पतन्त्रं प्रकथ्यताम् ॥ २॥ कलौ सिद्धं महाकृत्यं सिद्धिप्रदं कल्पं

स्कन्दपुराणम्‎  प्रभासखण्डः

स्कन्दपुराणम्‎  प्रभासखण्डः पूर्ववर्ती पृष्ठः (अध्यायाः २११ – २८०) अध्यायाः २८१ – ३६५ ।। ईश्वर उवाच ।। ।। कस्यचित्त्वथ कालस्य त्रिदशावश्विनौ प्रिये ।।कृताभिषेकां विवृतां सुकन्यां तामपश्यताम् ।। १ ।। तां दृष्ट्वा दर्शनीयांगीं देवराजसुतामिव ।। ऊचतुः समभि द्रुत्य नासत्यावश्विनावथ ।। २ ।।

गणपती , गणेश , ganapati , ganesh

friday 09 march 2012 बीजाय भालचंद्राय गणेश परमात्मने। प्रणतक्लेश नाशाय हेरंभाय नमो नम:॥ In the Veda the three deities Brahma, Brihaspati and Brahmanaspati denote one Deity. This deity is also the popular elephant-faced God worshipped in the Puranas whose tusk

नारायण बळी नागबळी माहिती

Narayana Nagbali नारायण नागबली भाग नं- 1 ॥ श्री ॥ ॥ श्री त्र्यंबकेश्वर प्रसन्नोस्तु ॥ नारायण नागबली : संततीदायक व पीडानिवारक नारायणबली व नागबली विधी हे दोन विधीचे नांव आहे. श्रीमन्नारायणादि पंचदेवतांना उद्देशून अतिश्रद्धेने दिलेले समंत्रक ओ विधीयुक्त असे जे

गणपती स्तोत्र

गणपती स्तोत्र

गणपती स्तोत्र आज चतुर्थी .. आज गणपती बाप्पाचे विशेष पूजन अर्चन करावे. ज्यांना उपवास शक्य असेल , इच्छा असेल त्यांनी उपवास करावा . उपवास म्हणजे देवाजवळ वास असे अपेक्षित आहे . किंवा आपल्या मनात देवाचा सदैव वास .. म्हणजे त्याचे