Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

शतश्लोकी रामायण

जे इच्छा असूनही काही कारणास्तव पूर्ण रामायण वाचू शकत नाहीत , त्यांनी या शतश्लोकी रामायणाचा पाठ करावा.. हा तेवढाच फलद्रुप आहे.. श्री महागणपतये नम: श्री सरस्वत्यै नम: श्रीपादवल्लभ नृसिंहसरस्वती श्रीगुरु दत्तात्रेयाय नम: शुक्लाम्बरधरम विष्णुम शशीवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्व

स्कन्दपुराणम्‎  प्रभासखण्डः

स्कन्दपुराणम्‎  प्रभासखण्डः पूर्ववर्ती पृष्ठः (अध्यायाः २११ – २८०) अध्यायाः २८१ – ३६५ ।। ईश्वर उवाच ।। ।। कस्यचित्त्वथ कालस्य त्रिदशावश्विनौ प्रिये ।।कृताभिषेकां विवृतां सुकन्यां तामपश्यताम् ।। १ ।। तां दृष्ट्वा दर्शनीयांगीं देवराजसुतामिव ।। ऊचतुः समभि द्रुत्य नासत्यावश्विनावथ ।। २ ।।

रेवा खंड स्कंद पुराण 4

रेवा खंड स्कंद पुराण 91 to 116 last  अध्याय ९१   राजोवाच – अन्यच्च श्रोतुमिच्छामि केन गङ्गावतारिता  । रुद्रशीर्षस्थिता पुण्या देवी कथमिहागता  ॥ ९१.१ ॥ पुण्या देवशिलानाम तस्या माहात्म्यमुत्तमम्  । एतदाख्याहि मे सर्वं प्रसादात्पुरुषोत्तम  ॥ ९१.२ ॥ रुद्र उवाच –

रेवा खंड स्कंद पुराण 3

रेवा खंड स्कंद पुराण  61 to 90    अध्याय ६१   युधिष्ठिर उवाच – श्रुत्वा नानाविधान् धर्मास्त्वत्प्रसादान्महामुने  । नाहं तृप्तिं तु गच्छामि नर्मदाख्यानकीर्तनात् ॥ ६१.१ ॥   मार्कण्डेय उवाच – गावः पवित्रमतुलं गावः सर्वार्थसाधकाः  । तस्माद्धि गोप्रदानेन शिवभक्त्या प्रमुच्यते  ॥

रेवा खंड स्कंद पुराण 2

रेवा खंड स्कंद पुराण 31 to 60  अध्याय ३१   युधिष्ठिर उवाच – हिरण्यबाहुः शापान्ते नगरीं प्राप्य निर्वृतः  । दक्षादयः कथं मुक्तास्तस्माच्छापाच्च कथ्यताम्  ॥ ३१.१ ॥   मार्कण्डेय उवाच – शृणु राजन्महाबाहो कथ्यमानं निबोध मे  । हिरण्यबाहुना शप्ता यावन्मुक्ता द्विजोत्तमाः 

रेवा खंड स्कंद पुराण 1

रेवा खंड स्कंद पुराण    01 to 30 अध्याय १ मज्जनमातङ्गगण्डच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालम्  । स्नानैः सिद्धाङ्गनानां कुचयुगविगलत्कुङ्कुमासङ्गपिङ्गम्  ॥ १.१ ॥ सायं प्रातर्मुनीनां कुशकुसुमचयाच्छन्नतीरस्थनीरम्  । पायाद्वो नर्मदाम्भः करिकरभकराक्रान्तरहस्तरङ्गम्  ॥ १.२ ॥   मार्कण्डेय उवाच – हिमवच्छिखरे रम्ये सिद्धगन्धर्वसेविते  । यक्षविद्याधराकीर्णे नानागणसमन्विते  ॥ १.३ ॥ ब्रह्मविष्णुसुराः

स्कंद पुराण

स्कंद पुराण नमः परमदेवाय त्रैगुण्याविजितात्मने  । सर्वतो योगरूपाय संसाराभावहेतवे  ॥ १.१ ॥ स्थितिसंरोधसर्गाणां हेतवेऽन्तःप्रसारिणे  । षड्विंशाय प्रधानाय महादेवाय धीमते  ॥ १.२ ॥ प्रजापतेर्महाक्षेत्रे गङ्गाकालिन्दिसंगमे  । प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मणो लोकवर्त्मनि  ॥ १.३ ॥ मुनयः संशितात्मानस्तपसा क्षीणकल्मषाः  । तीर्थसंप्लवनार्थाय पौर्णमास्यां कृताह्निकाः

Don`t copy text!