गणपती , गणेश , ganapati , ganesh

friday 09 march 2012 बीजाय भालचंद्राय गणेश परमात्मने। प्रणतक्लेश नाशाय हेरंभाय नमो नम:॥ In the Veda the three deities Brahma, Brihaspati and Brahmanaspati denote one Deity. This deity is also the popular elephant-faced God worshipped in the Puranas whose tusk

नारायण बळी नागबळी माहिती

Narayana Nagbali नारायण नागबली भाग नं- 1 ॥ श्री ॥ ॥ श्री त्र्यंबकेश्वर प्रसन्नोस्तु ॥ नारायण नागबली : संततीदायक व पीडानिवारक नारायणबली व नागबली विधी हे दोन विधीचे नांव आहे. श्रीमन्नारायणादि पंचदेवतांना उद्देशून अतिश्रद्धेने दिलेले समंत्रक ओ विधीयुक्त असे जे

अथर्व वेद 2

(११,१.१ ) अग्ने जायस्वादितिर्नाथितेयं ब्रह्मौदनं पचति पुत्रकामा । (११,१.१ ) सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया सहेह ॥१॥ (११,१.२ ) कृणुत धूमं वृषणः सखायोऽद्रोघाविता वाचमछ । (११,१.२ ) अयमग्निः पृतनाषाट्सुवीरो येन देवा असहन्त दस्यून् ॥२॥ (११,१.३ ) अग्नेऽजनिष्ठा महते वीर्याय ब्रह्मौदनाय

%d bloggers like this: