तुळशी विवाह व मंगलाष्टके

तुळशी विवाह व मंगलाष्टके

    कार्तिकी द्वादशी , म्हणजे तुळशी विवाहारांभ : विष्णूचा (बाळकृष्णाच्या मूर्तीचा) तुळशीबरोबर  विवाह लावून देणे, असा हा विधि आहे. पूर्वीच्या काळी बालविवाहाची पद्धत होती. हा विधि कार्तिक शुद्ध एकादशीपासून पौर्णिमेपर्यंत एखाद्या दिवशी करतात. त्यासाठी विवाहाच्या पूर्वदिवशी तुळशीवृंदावन रंगवून सुशोभित

ब्रह्मज्ञानावलीमाला

ब्रह्मज्ञानावलीमाला सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत । ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥१॥ असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥२॥ नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥३॥ नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥४॥ शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च । अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥५॥ प्रत्यकचैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः । शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥६॥ तत्त्वातीतः परात्माहं

गणपती , गणेश , ganapati , ganesh

friday 09 march 2012 बीजाय भालचंद्राय गणेश परमात्मने। प्रणतक्लेश नाशाय हेरंभाय नमो नम:॥   In the Veda the three deities Brahma, Brihaspati and Brahmanaspati denote one Deity. This deity is also the popular elephant-faced God worshipped in the Puranas whose

नारायण बळी नागबळी माहिती

Narayana Nagbali नारायण नागबली भाग नं- 1 ॥ श्री ॥ ॥ श्री त्र्यंबकेश्वर प्रसन्नोस्तु ॥ नारायण नागबली : संततीदायक व पीडानिवारक नारायणबली व नागबली विधी हे दोन विधीचे नांव आहे. श्रीमन्नारायणादि पंचदेवतांना उद्देशून अतिश्रद्धेने दिलेले समंत्रक ओ विधीयुक्त असे जे

%d bloggers like this: