ब्रह्मज्ञानावलीमाला

ब्रह्मज्ञानावलीमाला सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत । ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥१॥ असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥२॥ नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥३॥ नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥४॥ शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च । अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः…

नारायण बळी नागबळी माहिती

Narayana Nagbali नारायण नागबली भाग नं- 1 ॥ श्री ॥ ॥ श्री त्र्यंबकेश्वर प्रसन्नोस्तु ॥ नारायण नागबली : संततीदायक व पीडानिवारक नारायणबली व नागबली विधी हे दोन विधीचे नांव आहे.…
गुढीपाडवा पूजन

गुढीपाडवा पूजन

🚩।।अथ ब्रह्मध्वजारोपणम् ।। 🚩 🚩 गुढीपाडवा ( गुढी उभारणे) 🚩 सूर्योदयापूर्वी घरातील सर्वांनी अभ्यंगस्नान करून नूतन वस्रे परीधान करावीत . तसेच सुवासिनीने घरातील सर्वांना कुंकुम तिलक करावा. घरासमोर रांगोळी काढावी…