नवग्रह – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

बुधस्तोत्रम्

http://mavericksmiraclebabies.org/?portfolio=kendra-scott ॥ बुधस्तोत्रम् ॥ अथ बुधस्तोत्रम् । अस्य श्रीबुधस्तोत्रमहामन्त्रस्य वसिष्ठ ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । बुधो देवता । बुधप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् । भुजैश्चतुर्भिर्वरदाभयासिगदं वहन्तं सुमुखं प्रशान्तम् । पीतप्रभं चन्द्रसुतं सुरेढ्यं सिम्हे निषण्णं बुधमाश्रयामि ॥ पीताम्बरः पीतवपुः पीतध्वजरथस्थितः । पीयूषरश्मितनयः पातु

चन्द्रकवचम्

॥ चन्द्रकवचम् ॥ श्रीगणेशाय नमः । अस्य श्रीचन्द्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य गौतम् ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः, श्रीचन्द्रो देवता, चन्द्रप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । समं चतुर्भुजं वन्दे केयूरमुकुटोज्ज्वलम् । वासुदेवस्य नयनं शङ्करस्य च भूषणम् ॥ १॥ एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवचं शुभम् । शशी पातु

आदित्यस्तोत्रम्

॥ आदित्यस्तोत्रम् ॥ श्रीगणेशाय नमः । नवग्रहाणां सर्वेषां सूर्यादीनां पृथक् पृथक् । पीडा च दुःसहा राजञ्जायते सततं नृणाम् ॥ १॥ पीडानाशाय राजेन्द्र नामानि शृणु भास्वतः । सूर्यादीनां च सर्वेषां पीडा नश्यति शृण्वतः ॥ २॥ आदित्य सविता सूर्यः पूषार्कः शीघ्रगो रविः

अङ्गारकस्तोत्रम्

॥ अङ्गारकस्तोत्रम् ॥ अस्य श्री अङ्गारकस्तोत्रस्य । विरूपाङ्गिरस ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः । भौमप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । अङ्गारकः शक्तिधरो लोहिताङ्गो धरासुतः । कुमारो मङ्गलो भौमो महाकायो धनप्रदः ॥ १॥ ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृद्रोगनाशनः । विद्युत्प्रभो व्रणकरः कामदो धनहृत् कुजः

ऋणमोचक मङ्गल स्तोत्रम्

॥ ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् ॥ ज्यांना कर्ज देणे आहे , जे कर्जात अडकलेले आहेत व कर्जातून लवकर मुक्त व्हायचे आहे त्या सर्वांनी हे स्तोत्र नियमितपणे श्रद्धेने भक्तिभावाने पठण करावे , कोणत्याही एका चांगल्या दिवसापासून किंवा मंगळवार पासून सुरू करावे , लवकरात लवकर

शनि कवच

शनि कवच

II शनि कवच II  या स्तोत्र पठणाने आपल्या जीवनातील त्रास संकटे दुःख यांचा नाश होतो . तसेच जन्मकुंडली मधील शनिग्रहाची अशुभ स्थिती , साडेसाती , शनि ग्रह अशुभ भ्रमण इत्यादीं मुळे होणारे शारीरिक – मानसिक त्रास व अशुभ फळ नष्ट

शनि अमावस्या उपाय

शनि अमावस्या उपाय आज संध्याकाळी शनि अमावस्या म्हणून एक काळे कापड , त्यावर काळे उडीद व त्यावर एक पणती असे सामान एका मारुती मंदिरात ठेवणे किंवा मंदिरा जवळील पिंपळ खाली किंवा कुठे चांगल्या ठिकाणावरील  पिंपळ वैगेरे झाडा खाली ठेवणे ..

अघनाशक गायत्री स्तोत्रम्

अघनाशक गायत्री स्तोत्रम्

अघनाशकगायत्रीस्तोत्रम् आदिशक्ते जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि। सर्वत्र व्यापिकेऽनन्ते श्रीसंध्ये ते नमोऽस्तु ते॥ त्वमेव संध्या गायत्री सावित्रि च सरस्वती। ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा॥ प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत्पुनः। वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मुनिभिः सदा॥ हंसस्था गरुडारूढा तथा वृषभवाहिनी। ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते