शिव महिम्न स्तोत्र

शिव महिम्न स्तोत्र   श्री शिवशंकरांचा परम भक्त पुष्पदंत गंधर्व याने रचलेले हे स्तोत्र , शंकराला अत्यंत प्रिय असून जो कोणी हे स्तोत्र म्हणतो त्याला रुद्रपाठ केल्याचे फळ मिळते अशी…

शिव कवच , शिव रक्षा स्तोत्र

॥ श्रीशिवरक्षास्तोत्रम् ॥ शिव रक्षा स्तोत्र वाचल्या मुळे रोग , बाधा , पीड़ा होत नाही तसेच अपघटना , गंडान्तर संकट याचा नाश होऊन वाचकाला दीर्घायुष्य व सुदृढ़ कांती आरोग्य प्राप्त…

श्रीलङ्केश्वरविरचिता शिवस्तुतिः

हे स्तोत्र म्हणून श्री शिवशंकराची कृपा दृष्टी प्राप्त होते .. श्रीलङ्केश्वरविरचिता शिवस्तुतिः गले कलितकालिम प्रकटितेन्दु भालस्थले विनाटितजटोत्करं रुचिरपाणिपाथोरुहे । उदञ्चितकपालकं जघनसीम्नि संदर्शित- द्विपाजिनमनुक्षणं किमपि धाम वन्दामहे ॥ १ ॥ वृषोपरिपरिस्फुरद्धवलधाम…

श्री महामृत्युञ्जय स्तोत्र

श्री शिवशंकराची कृपा दृष्टी होऊन उत्तम आरोग्य , सुदृढ कांती प्राप्त होण्यासाठी तसेच अपघटना , गंडांतर , अरिष्ट , शारीरिक त्रास महाव्याधी वैगेरे चा त्रास होऊ नये या साठी हे…

लिङ्गाष्टकम्

लिङ्गाष्टकम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्  १   देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहम् करुणाकर लिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्  २   सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम्  ३   कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फनिपतिवेष्टित शोभित लिङ्गम् दक्षसुयज्ञ…