Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

रुद्र अभिषेक स्तोत्र

॥ रुद्राभिषेकस्तोत्रम् महाभारतान्तर्गतम् ॥ कृष्णार्जुनावूचतुः । नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च । पशूनां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने ॥ महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय च शान्तये । ईशानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने ॥ कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे । पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा ॥

शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र

शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र  लघु स्तोत्रम् सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् । उज्जयिन्यां महाकालम् ॐकारेत्वमामलेश्वरम् ॥ पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् । सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे । हिमालयेतु केदारं घृष्णेशन्तु विशालके ॥ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः

शिव अपराधक्षमापण स्तोत्रं

  शिव अपराधक्षमापण स्तोत्रं आदौ कर्मप्रसङ्गात्कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां विण्मूत्रामेध्यमध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः । यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे‌Sपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥1॥ बाल्ये दुःखातिरेको मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा नो

शिव भुजंगप्रयात स्तोत्र

शिव भुजंगप्रयात स्तोत्र कृपासागरायाशुकाव्यप्रदाय प्रणम्राखिलाभीष्टसन्दायकाय । यतीन्द्रैरुपास्याङ्घ्रिपाथोरुहाय प्रबोधप्रदात्रे नमः शङ्कराय ॥1॥ चिदानन्दरूपाय चिन्मुद्रिकोद्य- त्करायेशपर्यायरूपाय तुभ्यम् । मुदा गीयमानाय वेदोत्तमाङ्गैः श्रितानन्ददात्रे नमः शङ्कराय ॥2॥ जटाजूटमध्ये पुरा या सुराणां धुनी साद्य कर्मन्दिरूपस्य शम्भोः गले मल्लिकामालिकाव्याजतस्ते विभातीति मन्ये गुरो किं तथैव ॥3॥ नखेन्दुप्रभाधूतनम्रालिहार्दा-

शिवस्तुती

श्री शिवस्तुति कैलासराणा शिवचंद्रमौळी । फणींद्रमाथां मुकुटीं झळाळी । कारुण्यसिंधू भवदु:खहारी । तुजविण शंभो मज कोण तारी ॥ १ ॥ रवींदु दावानल पूर्ण भाळीं । स्वतेज नेत्रीं तिमिरौघ जाळी । ब्रह्मांडधीशा मदनांतकारी । तुजवीण शंभॊ मज कोण तारी ॥ २

बिल्वाष्टोत्तर शतनामावलिः

।। बिल्वाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ श्री शिवशंकराला बेलपत्र अर्पण करताना खालील स्तोत्र म्हणावे. हे स्तोत्र म्हणून शिवाला बेल पत्र अर्पण केले असता शिवशंकर त्वरित प्रसन्न होऊन भक्ताच्या इष्ट कामना पूर्ण करतात . असेही नित्यनियमाने या स्तोत्र पठणाने सर्व दुःख दारिद्र्य चिंता नष्ट

श्रीकालभैरवस्तोत्रम

श्रीकालभैरवस्तोत्रम अत्यंत सोपे सुलभ असे हे कालभैरवाचे स्तोत्र रोज श्रद्धा – भक्ति:पुर्वक पठण – श्रवण केल्याने अपमृत्यु , गंडांतर , बाधा पीडा यांची भीती नष्ट होऊन श्री शिवशंकर काळभैरवाची कृपा प्राप्त होते.. श्रीगणेशाय नमः ॥ देवा ऊचुः ॥ नमो भैरवदेवाय

शिव महिम्न स्तोत्र

शिव महिम्न स्तोत्र   श्री शिवशंकरांचा परम भक्त पुष्पदंत गंधर्व याने रचलेले हे स्तोत्र , शंकराला अत्यंत प्रिय असून जो कोणी हे स्तोत्र म्हणतो त्याला रुद्रपाठ केल्याचे फळ मिळते अशी धारणा आहे . आजही अनेक ठिकाणी या स्तोत्रानेच श्रीमहादेवाला अभिषेक

शिव कवच शिव रक्षा स्तोत्र

॥ श्रीशिवरक्षास्तोत्रम् ॥ शिव रक्षा स्तोत्र वाचल्या मुळे रोग , बाधा , पीड़ा होत नाही तसेच अपघटना , गंडान्तर संकट याचा नाश होऊन वाचकाला दीर्घायुष्य व सुदृढ़ कांती आरोग्य प्राप्त होऊन भगवान श्री शिव शंकरांचा आशीर्वाद प्राप्त होतो .. श्री

Don`t copy text!