श्रीराम मंगल स्तोत्र

या स्तोत्राचे रोज सकाळी पठण श्रवण केल्यास श्रीरामाची कृपा प्राप्त होऊन पूर्ण दिवस शुभ मंगलमय जातो व दैनंदिन अरिष्ट संकट टळते.. श्री राम भक्त व हनुमान भक्तांनी या स्तोत्राचे रोज पठण – श्रवण करावे .. ॥ श्रीराममङ्गलाशासनम् ॥ मङ्गलं कौशलेन्द्राय

श्री विष्णुमहिम्नःस्तोत्रम्

श्री विष्णुमहिम्नःस्तोत्रम्

​ श्री विष्णू महिम्न स्तोत्र म्हणजे विष्णूसाठी सर्व काही.. या स्तोत्राचे ३ / ५ / ८ / ११ / १६ / २१ वेळा पठण करावे.. प्रतिदिन /  बुधवार / गुरुवार / एकादशी / प्रदोष / विष्णू अवतार जयंती इत्यादी दिवशी

श्रीरामहृदयम्

श्रीरामहृदयम्

गोंदवल्याच्या नित्योपासनेच्या पुस्तकात खाली दिलेलं श्रीरामहृदय आहे. महाराजांचे अनुग्रहीत व्यक्तींनी हे रोज वाचावं असा नियम आहे. प्रकाशकांची रितसर पुर्वपरवानगी घेउन मी हे इथे देत आहे. इंटरनेटवर हे कुठेही मिळालं नाही. श्रीरामहृदयम् ||श्रीराम समर्थ|| यः पृथ्वीभरवारणाय दिविजै: संप्रार्थितश्चिन्मयः | संजातः पृथिवीतले

श्री नरसिंहाष्टकम्

श्रीनरसिंहाष्टकम् श्रीमदकलङ्कपरिपूर्णशशिकोटि श्रीधर मनोहरसटापटलकान्त । पालय कृपालय भवाम्बुधिनिमग्नं दैत्यवरकाल नरसिंह नरसिंह ॥ १ ॥ पादकमलावनतपातकिजनानां पातकदवानलपतत्रि वरकेतो । भावन परायण भवार्तिहरया मां पाहि कृपयैव नरसिंह नरसिंह ॥ २ ॥ तुङ्गनखपङ्क्तिदलितासुरवरा सृक्पङ्क नवकुङ्‌कुमविपङ्किलमहोरः । पण्डितनिधान कमलालय नमस्ते पङ्कजनिषण्ण नरसिंह नरसिंह ॥

ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं नृसिंहकवचम्

ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं नृसिंहकवचम् नृसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं  पुरा । सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् ॥१॥ सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् । ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् ॥२॥ विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम् । लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम् ॥३॥ चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् । सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरशोभितम्  ॥४॥ तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् । इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः ॥५॥ विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादि हेतिभिः । गरुत्मता सविनयं स्तूयमानं मुदान्वितम् ॥६॥, स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचं पठेत् । नृसिंहो मे शिरः पातु

%d bloggers like this: