Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

श्रीगुरुदत्त करुणात्रिपदी टेंबेस्वामी

करुणात्रिपदी —  टेम्बे स्वामी  काही आपत्ति येता जो नित्य एकविस वेळा श्रध्दायुक्त अंतःकरणाने, मनात कोणती ही शंका न आणता ह्या त्रिपदीचे पठण करेल त्याच्या आपत्ति चे पुर्ण निरसन होइल. तसेच पुर्ण श्रध्दावंत अंत: करणाने जो ह्या त्रिपदीचे एक वीस वेळा

श्रीगुरुचरित्र अध्याय १४ वा

श्रीगुरुचरित्र अध्याय १४ वा श्री गणेशाय नमः| श्री सरस्वतै नमः| श्री गुरुभ्यो नमः| नामधारक शिष्या देखा | विनवी सिद्धासि कवतुका | प्रश्न करी अती विशेखा| एक चित्ते परियेसा |१| जयजया योगिश्वरा | सिद्धमूर्ती ज्ञानसागरा | पुढील कथा विस्तारा | ज्ञान

श्री दत्त अथर्वशीर्ष

दत्त अथर्वशीर्ष ॥ हरिः ॐ ॥ ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय अवधूताय दिगंबरायविधिहरिहराय आदितत्त्वाय आदिशक्तये ॥१॥ त्वं चराचरात्मकः सर्वव्यापी सर्वसाक्षी त्वं दिक्कालातीतः त्वं द्वन्द्वातीतः ॥२॥ त्वं विश्वात्मकः त्वं विश्वाधारः विश्वेशः विश्वनाथः त्वं विश्वनाटकसूत्रधारः त्वमेव केवलं कर्तासि त्वं अकर्तासि च नित्यम् ॥३॥

श्री दत्तमाला मन्त्र

श्री दत्तमाला मन्त्र  ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरणमात्रसन्तुष्टाय, महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय, चिदानन्दात्मने बालोन्मत्तपिशाचवेषाय, महायोगिने अवधूताय, अनसूयानन्दवर्धनाय अत्रिपुत्राय, ॐ भवबन्धविमोचनाय, आं असाध्यसाधनाय, ऱ्हीं सर्वविभूतिदाय, क्रौं असाध्याकर्षणाय, ऐं वाक्प्रदाय, क्लीं जगत्रयवशीकरणाय, सौः सर्वमनःक्षोभणाय, श्रीं महासंपत्प्रदाय, ग्लौं भूमंडलाधिपत्यप्रदाय, द्रां चिरंजीविने, वषट्वशीकुरु वशीकुरु, वौषट् आकर्षय

श्री दत्तात्रेय अष्टक

श्री दत्तात्रेय अष्टक  श्रीवक्रतुंड चतुरानन बालिका ही । श्रीलक्ष्मी भगवती महा कालिका ही ॥ गीता वसंततिलकामृततुल्यवृत्त । श्रीदत्त, दत्त, जय श्रीगुरुदेवदत्त ॥१॥ सिंहाद्रि पर्वत महाभुवनप्रकोटीं । इंद्रादि देव वसती तेहतीस कोंटी ॥ गंधर्व यक्षगण किन्नर ब्रह्मभूत । श्रीदत्त, दत्त, जय

श्रीदत्तात्रेयप्रार्थना

श्रीदत्तात्रेयप्रार्थना श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव । श्रीदत्तास्मान्पाहि देवाधिदेव ॥ भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्तें । घोरात्कष्‍टादुद्धरास्मान्नमस्ते । त्वं नो माता त्वं पिताऽऽतोधिपस्त्वं । त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वम्। त्वं सर्वस्वं नोऽप्रभो विश्वमूर्ते । घोरात्कष्‍टादुद्धरास्मान्नमस्ते ॥ पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं। भितिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यम् ।

घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र

।। घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रम् ।। अर्था सहित अत्यंत खडतर परिस्थिती असताना , सर्व त्रास संकटे कमी होऊन मनाला जीवनाला शांतता समाधान प्राप्त व्हावे व सुयश मिळावे यासाठी हे अत्यंत फलदायी स्तोत्र असून सर्व शुचिर्भूतता पाळून श्रद्धा विश्वास ठेवून याचे पाठ आरंभ केले

मराठी दत्तबावनी

मराठी दत्तबावनी ज्याला मूळ गुजराती उच्चार असलेली दत्तबावनी म्हणणे कठीण जात असेल त्याने ही परमपूज्य श्रीरंगावधुत स्वामींनी रचलेली सोपी सुलभ अशी मराठी दत्तबावनी नित्यनियमित भक्ति श्रद्धा पूर्वक पठण श्रवण करावी. जय योगीश्वर दत्तदयाळ । तूंचि एक जगतीं प्रतिपाळ ॥१॥ अत्र्यनसूये

श्री दत्त स्तोत्र

श्री दत्त स्तोत्र

॥ श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम् ॥ चंचलता नष्ट होऊन एकाग्रता , स्थिरता साधण्यासाठी हे स्तोत्र अत्यंत प्रभावी असून विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. या स्तोत्राचे अत्यंत श्रद्धेने , भक्तिभावाने नित्य रोज १ / ३ / ५ / ८ / ११ वेळा पठण – श्रवण

Don`t copy text!