Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

मराठी दत्तबावनी

मराठी दत्तबावनी ज्याला मूळ गुजराती उच्चार असलेली दत्तबावनी म्हणणे कठीण जात असेल त्याने ही परमपूज्य श्रीरंगावधुत स्वामींनी रचलेली सोपी सुलभ अशी मराठी दत्तबावनी नित्यनियमित भक्ति श्रद्धा पूर्वक पठण श्रवण करावी. जय योगीश्वर दत्तदयाळ । तूंचि एक जगतीं प्रतिपाळ ॥१॥ अत्र्यनसूये

श्री दत्त स्तोत्र

श्री दत्त स्तोत्र

॥ श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम् ॥ चंचलता नष्ट होऊन एकाग्रता , स्थिरता साधण्यासाठी हे स्तोत्र अत्यंत प्रभावी असून विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. या स्तोत्राचे अत्यंत श्रद्धेने , भक्तिभावाने नित्य रोज १ / ३ / ५ / ८ / ११ वेळा पठण – श्रवण

श्री दत्तात्रेय सहस्र नामावली

श्रीमद् दत्तात्रेयसहस्रनामावली ॥ १ ॐ श्री दत्तात्रेयाय नमः ॥ २ ॐ महायोगिने नमः ॥ ३ ॐ योगेशाय नमः ॥ ४ ॐ अमरप्रभवे नमः ॥ ५ ॐ मुनये नमः ॥ ६ ॐ दिगम्बराय नमः ॥ ७ ॐ बालाय नमः ॥ ८

श्री दत्तात्रेय स्तोत्रम्

श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम् जटाधरं पांडुरांगं शूलहस्तं कृपानिधिम् । सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॥ १॥ अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमंत्रस्य भगवान् नारदऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीदत्तपरमात्मा देवता । श्रीदत्तप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहार हेतवे । भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १॥ जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च

दत्त रक्षा स्तोत्र

श्री दत्तगुरूंची पूर्ण कृपा आशीर्वाद संपादन साठी व सर्व दुःख चिंता नष्ट होण्या साठी मराठीतून सोप्या भाषेतील हे स्तोत्र — दत्त रक्षा स्तोत्र ह्या दत्तरक्षास्तोत्राचा । ऋषि अव्यक्त बोलिला । अनुष्ठुप छंद हा त्याचा । देवता दत्त योगिराट् ॥१॥ बीज

Don`t copy text!