Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

अष्टलक्ष्मी स्तोत्र

॥ श्री अष्टलक्ष्मीस्तोत्रम् ॥ ॥ आदिलक्ष्मी ॥ सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममये । मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते ॥ पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते । जयजय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय माम् ॥ 1॥ ॥ धान्यलक्ष्मी ॥ अहिकलि कल्मषनाशिनि कामिनि

नवदुर्गा मंत्र स्तोत्र

॥ नवदुर्गा स्तोत्र / नवदुर्गा मंत्र ॥ ॥ देवी शैलपुत्री ॥ वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् । वृषारूढाम् शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् ॥१॥ ॥ देवी ब्रह्मचारिणी ॥ दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू । देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥२॥ ॥ देवी चन्द्रघण्टा ॥ पिण्डजप्रवरारूढा चन्दकोपास्त्रकैर्युता ।

श्री कालिका ध्यानाष्टकम्

कालिका  अष्टकम् श्रीकालिकाध्यानाष्टकम् कंकंकं कालकाला कलकलवदना कालरूपा कराला खंखंखं ख्यातखेटा खटखटदशना खण्डशुभ्रांशुमुण्डा। गंगंगं गुप्तगोत्रा गरगरगदना गर्ज्जना गाढगात्रा घंघंघं घोरघोरा घनघननयना कालिका पातु माता ।।  (१) ।। चंचंचं चारुरूपा चरचरचरणा चातुरी चन्द्रचूडा छंछंछं छेदशीला छलछलचरिता छागरक्तातितृप्ता। जंजंजं ज्वालजन्मा जमजमगमना जर्ज्जरा जैत्रभावा। झंझंझं

कामाक्षी स्तोत्र

कामाक्षी  स्तोत्रम् कल्पानोकह पुष्प जाल विलसन्नीलालकां मातृकां कान्तां कञ्ज दलेक्षणां कलि मल प्रध्वंसिनीं कालिकाम् । काञ्ची नूपुर हार दाम सुभगां काञ्ची पुरी नायिकां कामाक्षीं करि कुम्भ सन्निभ कुचां वन्दे महेश प्रियाम् ॥१॥ काशाभांशुक भासुरां प्रविलसत् कोशातकी सन्निभां चन्द्रार्कानल लोचनां सुरुचिरालङ्कार

महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम्

महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम्  अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥ सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे

श्री अनघाकवचाष्टकम्

।।अथ श्री अनघाकवचाष्टकम्।। ॐ श्री अनघा लक्ष्मी दत्तात्रेयाय नमः शिरो मे अनघा पातु, भालं मे दत्तभामिनी। भ्रूमध्यं योगिनी पातु, नेत्रे पातु सुदर्शिनी ।।१।। नासारंध्रद्वये पातु, योगिशी भक्तवत्सला।। मुखं में मधुवाक्पातु, दत्तचित्तविहारिणी ।।२।। त्रिकंठी पातु मे कंठं, वाचं वाचस्पतिप्रिया। स्कंधौ मे

वंशवृद्धीकर दुर्गाकवच / वंशकवच

ज्या भगिनींना संतती होण्यास अडथळे , त्रास होत असेल किंवा सतत गर्भपात होत असेल , किंवा संतती जगत नसेल त्यांनी एखाद्या शुभदिवसापासून शुभदिवसापर्यंत किंवा 11 / 21 दिवस या स्तोत्राचे श्रद्धा-भक्ति पुर्वक नियमित पठण – श्रवण करावे.. रोज जर म्हंटले

भवानी अष्टक

भवानिअष्टक देवीची आराधना – उपासना झाल्यावर हे स्तोत्र नक्की म्हणावे. या स्तोत्र पठणाने आपल्याकडून झालेल्या चुका – अपराधांचा उपशम होऊन श्रीभवानीची कृपा प्राप्त होते. अर्थात श्रद्धा – विश्वास व आर्तता असायला हवी.. रोज जरी हे स्तोत्र नुसते पठण – श्रवण

श्रीअष्टपुत्रा महालक्ष्मी पाठ

श्रीअष्टपुत्रा महालक्ष्मी पाठ ॥ श्री ॥ श्रीगणेशाय नम: । श्रीसरस्वत्यै नम: । श्रीलक्ष्मीकांताय नम: । श्रीउमारमणाय नम: । श्रीगुरुदत्तात्रेय नम: । श्रीकुलदैवताय नम: । श्रीगुरुम्यो नम: । श्रीसाईरायाय नम: । श्रीनित्यानंदाय नम: । आता नमुं शारदा माउली । माते तुझ्या

Don`t copy text!