Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

गणेश कवच स्तोत्र मराठी

श्रीगणेशकवच , संकटनाशन श्रीगणेशस्तोत्र [ १: नमन ] श्रीगणेशाय नम: | श्री गणेशदेवा लालितां || मुनितें म्हणे गौरी माता |अहो | अचपल बाल आतां || कळा याची कळों नेदी || १ || जृंभा, सिंदूर थोर स्थूल || साधु-देव-द्रोही खल ||

श्री गणपति अथर्वशीर्ष

गणपति अथर्वशीर्ष ॐ नमस्ते गणपतये ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि ॥ त्वमेव केवलं कर्तासि ॥ त्वमेव केवलं धर्तासि ॥ त्वमेव केवलं हर्तासि ॥ त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि ॥ त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ॥१॥ ऋतम् वच्मि ॥ सत्यं वच्मि ॥ २॥ अव त्वं

गणपती माला मंत्र

श्रीगणपतिमालामन्त्र: ॐ क्लीं र्‍हीं श्रीं ऐं ग्लौं ॐ र्‍हीं क्रौं गं ॐ नमो भगवते महागणपतये स्मरणमात्रसन्तुष्टाय सर्वविद्याप्रकाशकाय सर्वकामप्रदाय भवबन्धविमोचनाय र्‍हीं सर्वभूतबन्धनाय क्रों साध्याकर्षणाय क्लीं जगत्त्रयवशीकरणाय सौ: सर्वमन:क्षोमणाय श्रीं महासम्पत्प्रदाय ग्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय महाज्ञानप्रदाय चिदानद्नत्मने गौरीनन्दनाय महायोगिने शिवप्रियाय सर्वानम्दवर्धनाय सर्वविद्याप्रकाशनप्रदाय द्रां चिरञ्जीविने

महागणपति सहस्राक्षर मालामन्त्र

महागणपतिसहस्राक्षरमालामन्त्र: मूलेन त्रिराचम्य । मूलेन प्राणानायम्य । द्वि: समृज्य । सकृदुपस्पृश्य । चक्षुर्नासिके श्रोत्रे नांभिह्रदये शिरश्चाभिस्पृशेत । अद्यपूर्वोच्चरित – पुण्यतिथौ श्रीमहागणपतिदेवताप्रीत्यर्थं मम अमुकगोत्रोत्पन्नस्य अमुकनाम्न: मम वश्यार्थे तया च मम त्रिभुवनवश्यार्थं भूतप्रेतपिशाचयक्षराक्षसशाकिनीडाकिनीज्वरनिबर्हणार्थं परविद्यास्तम्भनार्थं सर्वसभावश्यार्थं यश:प्राप्त्यर्थं ईप्सितकामनासिध्द्यर्थं च श्रीमहागणपतिमहाविद्यामलामन्त्रस्य अमुकसंख्यावृत्त्या जपमहं करिष्ये

श्री गणेश मानस स्तोत्र

श्री गणेशमानसपूजा   नानारत्नविचित्रकं रमणिकं सिंहासनं कल्पितं || स्नानं जाह्य विवा रिणा गणपते पितांबरं गृह्यतां || कंठे मौत्किकमालिका श्रुति युगे द्वे धारितें कुण्डले || नानारत्नोंविराजितो रविविभायुक्तः किरीट: शिरे || १ ||   भाले चर्चितकेशरं मृगमदामोदांकितं चंदनं || नानावृक्षसमुभ्दवं सुकुसुमं मंदारदुर्वाशमी:

गणेश स्तोत्र प्राकृत मराठी

मराठी भाषेतील प्राकृत गणपती स्तोत्र — ।। ॐ गं गणपतये नमः ।। || अथ श्री गणपती स्तोत्र प्रारंभ || || श्री गणेशाय: नमः ||   जय जयाजी गणपती | मज द्यावी विपुल मती | कारवाया तुमची स्तुती | स्पुर्ती द्यावी

गणेश पंचरत्न स्तोत्र

गणेश पंचरत्न स्तोत्र

॥ श्रीगणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् ॥   हे गणेश पंचरत्न स्तोत्र रोज पठण किंवा श्रवण केल्याने सर्व दुःख – दारिद्र्य – चिंता – संकट यांचा नाश होऊन श्रीगणपती बाप्पा च्या कृपेने सर्व सौख्य – समृद्धी – समाधान – आरोग्य प्राप्त होते..   ।।

गणेश स्तोत्र संस्कृत

गणेश स्तोत्र संस्कृत

गणपती स्तोत्र संस्कृत आज चतुर्थी .. आज गणपती बाप्पाचे विशेष पूजन अर्चन करावे. ज्यांना उपवास शक्य असेल , इच्छा असेल त्यांनी उपवास करावा . उपवास म्हणजे देवाजवळ वास असे अपेक्षित आहे . किंवा आपल्या मनात देवाचा सदैव वास .. म्हणजे

श्रीराघवचैतन्यविरचितं महागणपतिस्तोत्र

श्रीराघवचैतन्यविरचितं महागणपतिस्तोत्रम्‌ । तच्छिष्यकृतया टिप्पण्या समेतम्‌ । योगं योगविदां विधूतविविधव्यासङ्गशुद्धाशय- प्रादुर्भूतसुधारसप्रसृमरध्यानास्पदाध्यासिनाम्‌ । आनन्दप्लवमानबोधमधुरामोदच्छटामेदुरं तं भूमानमुपास्महे परिणतं दन्तावलस्यात्मना ॥ १ ॥ दन्तावलो गजस्तस्येवास्यं मुखं यस्य स गजाननस्तदात्मना तद्रूपेण परिणतं तं भूमानं परं ब्रह्मोपास्महे । कीदृशं तम्‌ । आनन्दो ब्रह्मानन्दस्तेन प्लवमानः ।

Don`t copy text!