बुधस्तोत्रम्

http://thenannycollective.com.au/blog/12-tips-for-travelling-with-kids/ ॥ बुधस्तोत्रम् ॥ अथ बुधस्तोत्रम् । अस्य श्रीबुधस्तोत्रमहामन्त्रस्य वसिष्ठ ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । बुधो देवता । बुधप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् । भुजैश्चतुर्भिर्वरदाभयासिगदं वहन्तं सुमुखं प्रशान्तम् । पीतप्रभं चन्द्रसुतं सुरेढ्यं सिम्हे निषण्णं बुधमाश्रयामि ॥ पीताम्बरः पीतवपुः पीतध्वजरथस्थितः । पीयूषरश्मितनयः पातु

चन्द्रकवचम्

॥ चन्द्रकवचम् ॥ श्रीगणेशाय नमः । अस्य श्रीचन्द्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य गौतम् ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः, श्रीचन्द्रो देवता, चन्द्रप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । समं चतुर्भुजं वन्दे केयूरमुकुटोज्ज्वलम् । वासुदेवस्य नयनं शङ्करस्य च भूषणम् ॥ १॥ एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवचं शुभम् । शशी पातु

आदित्यस्तोत्रम्

॥ आदित्यस्तोत्रम् ॥ श्रीगणेशाय नमः । नवग्रहाणां सर्वेषां सूर्यादीनां पृथक् पृथक् । पीडा च दुःसहा राजञ्जायते सततं नृणाम् ॥ १॥ पीडानाशाय राजेन्द्र नामानि शृणु भास्वतः । सूर्यादीनां च सर्वेषां पीडा नश्यति शृण्वतः ॥ २॥ आदित्य सविता सूर्यः पूषार्कः शीघ्रगो रविः

अङ्गारकस्तोत्रम्

॥ अङ्गारकस्तोत्रम् ॥ अस्य श्री अङ्गारकस्तोत्रस्य । विरूपाङ्गिरस ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः । भौमप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । अङ्गारकः शक्तिधरो लोहिताङ्गो धरासुतः । कुमारो मङ्गलो भौमो महाकायो धनप्रदः ॥ १॥ ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृद्रोगनाशनः । विद्युत्प्रभो व्रणकरः कामदो धनहृत् कुजः

ऋणमोचक मङ्गल स्तोत्रम्

॥ ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् ॥ ज्यांना कर्ज देणे आहे , जे कर्जात अडकलेले आहेत व कर्जातून लवकर मुक्त व्हायचे आहे त्या सर्वांनी हे स्तोत्र नियमितपणे श्रद्धेने भक्तिभावाने पठण करावे , कोणत्याही एका चांगल्या दिवसापासून किंवा मंगळवार पासून सुरू करावे , लवकरात लवकर