Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

नागशान्तिस्तोत्र

सर्प नाग दोष शान्ति स्तोत्रम् ज्यांच्या जन्मपत्रिकेत नागदोष , कालसर्प असे दोष असतील त्यांनी तसेच ज्यांच्या जन्मवेळेस नाग योग असेल त्यांनी आणि आश्लेषा , शततारका जन्मनक्षत्र असणाऱ्यांनी खालील स्तोत्र रोज सकाळी व संध्याकाळी / रात्री सश्रद्ध मनाने भक्तीपूर्वक म्हणावे. शिवमंदिर

अर्धनारीश्वराष्टकम्

॥ अर्धनारीश्वराष्टकम् ॥ उपमन्यू कृत अंभोधरश्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय । निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १॥ प्रदीप्तरत्नोज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय । शिवप्रियायै च शिवप्रियाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ २॥ मन्दारमालाकलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धरायै । दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः

यमुनाष्टक

यमुनाष्टक नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फ़ुरदमन्द रेणुत्कटाम । तटस्थ नव कानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतीम ॥१॥ कलिन्द गिरि मस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत्प्रकटगण्डशैलोन्नता । सघोषगति दन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्द्धिनी जयति पद्मबन्धोः सुता ॥२॥ भुवं भुवनपावनीमधिगतामनेकस्वनैः प्रियाभिरिव

सार्थ गोदावरी अष्टक

श्रीगोदावरी अष्टकम् अर्थासहीत   ऊँ श्री गणेशाय नमः ।। ऊँ नमः शिवाय ।। वासुदेवमहेशात्म कृष्णावेणीधुनीस्वसा । स्वसाराद्या जनोद्धर्त्री पुत्री सह्यस्य गौतमी ॥१॥ १) श्रीगोदावरी महानदी ही वासुदेव अर्थात् महेशरुपाची आहे. ती कृष्णा व वेणी या नद्यांची भगिनी आहे. ती स्वबलानेच लोकांचा

गजेंद्रमोक्ष स्तोत्र सार्थ

गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र श्रीशुक उवाच ” एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो ह्रदि । जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम् ॥ ” १ ॥ गजेन्द्र उवाच  ” ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् । पुरुषायादिबीजाय परेशायाभीधीमहि ॥ ” २ ॥ यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य

श्री वेताळ स्तोत्र मराठी

श्री वेताळ स्तोत्र मराठी ॥ श्रीगणेशायनम: । श्रीसरस्वत्यैनम: । श्रीकुलदेवतायै नम: । श्रीगुरवे नम: । श्रीदत्तात्रयाय नम: । श्रीवेताळायनम: ॥ श्रीएकादशरुद्राय नम: ॥ आतां नमूं गणेशा । जो कां सर्व विद्यांचा ठसा । जयापासूनि उत्पत्ति देखा । सकळ शास्त्रांची ॥

विश्वकर्मा अष्टकम्

॥ विश्वकर्माष्टकम् ॥ निरञ्जनो निराकारः निर्विकल्पो मनोहरः । निरामयो निजानन्दः निर्विघ्नाय नमो नमः ॥ १॥ अनादिरप्रमेयश्च अरूपश्च जयाजयः । लोकरूपो जगन्नाथः विश्वकर्मन्नमो नमः ॥ २॥ नमो विश्वविहाराय नमो विश्वविहारिणे । नमो विश्वविधाताय नमस्ते विश्वकर्मणे ॥ ३॥ नमस्ते विश्वरूपाय विश्वभूताय ते

विश्वकर्मास्तोत्रम्

॥ विश्वकर्मास्तोत्रम् ॥ विश्वकर्मा ध्यानम् । न भूमिर्न जलञ्चैव न तेजो न च वायवः नाकाशं च न चित्तञ्च न बुद्धीन्द्रियगोचराः न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न रुद्रश्च तारकाः सर्वशून्या निरालम्बा स्वयम्भूता विराटसत् सदापरात्मा विश्वात्मा विश्वकर्मा सदाशिवः ॥ श्रितमध्यतमध्यस्तं ब्रह्मादिसुरसेवितम् ।

ब्रह्मस्तोत्र2

ब्रह्मस्तोत्र  ( उदकशान्ति साठी उत्तम ) नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे । अविज्ञातस्वरूपाय कैवल्यायामृताय च ॥१॥ यं न देवा विजानन्ति मनो यत्रापि कुण्ठितं । न यत्र वाक्प्रसरति नमस्तस्मै चिदात्मने ॥२॥ योगिनो यं हृदाकाशे प्रणिधानेन निश्चलाः । ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्री ब्रह्मणे

Don`t copy text!