Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

शतश्लोकी रामायण

जे इच्छा असूनही काही कारणास्तव पूर्ण रामायण वाचू शकत नाहीत , त्यांनी या शतश्लोकी रामायणाचा पाठ करावा.. हा तेवढाच फलद्रुप आहे.. श्री महागणपतये नम: श्री सरस्वत्यै नम: श्रीपादवल्लभ नृसिंहसरस्वती श्रीगुरु दत्तात्रेयाय नम: शुक्लाम्बरधरम विष्णुम शशीवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्व

कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्र

जर एखाद्याकडे खूप मोठे नुकसान झाले असेल , तर ते नुकसान भरून काढण्यासाठी या स्तोत्राचे पठण करतात. किंवा वस्तू चोरीला गेली असेल किंवा हरवल्यामुळे मनस्ताप झाला असेल तर ते परत मिळावी किंवा तत्सम लाभ व्हावा / नुकसान होऊ नये यासाठी

नाग स्तोत्र सर्प सूक्त

॥ नाग स्तोत्रम् ॥ ज्यांना जीवनात अनेक अडचणी सतत येतात , जन्मपत्रिके नुसार राहू – केतू – नाग दोष – सर्प दोष इत्यादी प्रकारचे अशुभ दोष असतील , ज्यांना सतत सर्प वैगेरे भीतीदायक स्वप्न पडत असेल त्यानी हे स्तोत्र नेहमी

सर्व-कामना-सिद्धि स्तोत्र

सर्व-कामना-सिद्धि स्तोत्र  एखादा महत्वाचा संकल्प करून हे स्तोत्र रोज पठण केल्याने  संकल्पित इच्छा पूर्ण होण्यास किंवा त्याचे संकेत मिळण्यास मदत होते .. स्तोत्र जप आदी पठण चालू असताना सात्विक आहार आचरण असावे.. श्री हिरण्य-मयी हस्ति- वाहिनी, सम्पत्ति-शक्ति-दायिनी। मोक्ष-मुक्ति-प्रदायिनी, सद्-बुद्धि-शक्ति-दात्रिणी ।।१।।

अश्विनी कुमार स्तोत्र

अश्विनी कुमार स्तोत्र हे स्तोत्र म्हंटल्याने आरोग्य सुदृढता प्राप्त होते .. रोग बाधा मुक्ती होते .. डोळ्यांचे विकार बरे होतात .. स्तोत्र मंत्र उपासना करत असताना देवावर , शास्त्रावर श्रद्धा व स्वतः वर विश्वास ठेवून नियमितता असणे आवश्यक आहे .

अमृत संजीवन धन्वंतरी स्तोत्र

॥ अमृतसञ्जीवन धन्वन्तरिस्तोत्रम् ॥ हे स्तोत्र रोज वाचल्याने रोग व्याधी होत नाही . तसेच आजार व्याधी लवकर बरी होऊन शरीराला सुदृढता प्राप्त होते .. मन अस्वस्थ असल्यास या स्तोत्राने शांती समाधान प्राप्त होते .. गर्भवती स्त्रियांनी हे स्तोत्र वाचल्याने संतती

ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं नृसिंहकवचम्

ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं नृसिंहकवचम् नृसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं  पुरा । सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् ॥१॥ सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् । ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् ॥२॥ विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम् । लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम् ॥३॥ चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् । सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरशोभितम्  ॥४॥ तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् । इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः ॥५॥ विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादि हेतिभिः । गरुत्मता सविनयं स्तूयमानं मुदान्वितम् ॥६॥, स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचं पठेत् । नृसिंहो मे शिरः पातु

श्रीगरुडदण्डकम्

॥ श्रीगरुडदण्डकम् ॥ श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः । श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । वेदान्तचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदाहृदि ॥ नमः पन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने । श्रुतिसिन्धु सुधोत्पादमन्दराय गरुत्मते ॥ १॥ गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढम् द्विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीठीकृत स्कन्धमीडे स्वनीडागतिप्रीतरुद्रासुकीर्तिस्तनाभोगगाढोपगूढ स्फुरत्कण्टकव्रात वेधव्यथावेपमान द्विजिह्वाधिपाकल्पविष्फार्यमाण स्फटावाटिका रत्नरोचिश्छटा राजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितम् ॥ २॥ जयगरुड सुपर्ण

यम चतुर्दश नामावली

यम चतुर्दश नामावली

यम चतुर्दश नामावली श्री यमाय नमः श्री धर्मराजाय नमः श्री मृत्यवे नमः श्री अन्तकाय नमः श्री वैवस्वताय नमः श्री कालाय नमः श्री सर्वभूतक्षयाय नमः श्री औदुम्बराय नमः श्री दघ्नाय नमः श्री नीलाय नमः श्री परमेष्ठीने नमः श्री वृकोदराय नमः श्री

Don`t copy text!