संकिर्ण इतर स्तोत्र – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

शतश्लोकी रामायण

legal buy viagra online usa जे इच्छा असूनही काही कारणास्तव पूर्ण रामायण वाचू शकत नाहीत , त्यांनी या शतश्लोकी रामायणाचा पाठ करावा.. हा तेवढाच फलद्रुप आहे.. श्री महागणपतये नम: श्री सरस्वत्यै नम: श्रीपादवल्लभ नृसिंहसरस्वती श्रीगुरु दत्तात्रेयाय नम: शुक्लाम्बरधरम विष्णुम शशीवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्व

कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्र

जर एखाद्याकडे खूप मोठे नुकसान झाले असेल , तर ते नुकसान भरून काढण्यासाठी या स्तोत्राचे पठण करतात. किंवा वस्तू चोरीला गेली असेल किंवा हरवल्यामुळे मनस्ताप झाला असेल तर ते परत मिळावी किंवा तत्सम लाभ व्हावा / नुकसान होऊ नये यासाठी

सुदर्शन अष्टोत्तरशत नामस्तोत्रम्

pediatric benadryl dose mg kg सुदर्शनाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥श्रीः॥ सुदर्शनश्चक्रराजः तेजोव्यूहो महाद्युतिः । सहस्रबाहुर्दीप्ताङ्गः अरुणाक्षः प्रतापवान् ॥१॥ अनेकादित्यसङ्काशः प्रोद्यज्ज्वालाभिरञ्जितः । सौदामिनीसहस्राभः मणिकुण्डलशोभितः ॥२॥ पञ्चभूतमनोरूपो षट्कोणान्तरसंस्थितः । हरान्तः करणोद्भूतरोषभीषणविग्रहः ॥३॥ हरिपाणिलसत्पद्मविहारारमनोहरः । श्राकाररूपस्सर्वज्ञः सर्वलोकार्चितप्रभुः ॥४॥ चतुर्दशसहस्रारः चतुर्वेदमयोऽनलः । भक्तचान्द्रमसज्योतिः भवरोगविनाशकः ॥५॥ रेफात्मको मकारश्च रक्षोसृग्रूषिताङ्गकः । सर्वदैत्यग्रीवनालविभेदनमहागजः ॥६॥ भीमदंष्ट्रोज्ज्वलाकारो

श्रीकालभैरवस्तोत्रम

श्रीकालभैरवस्तोत्रम अत्यंत सोपे सुलभ असे हे कालभैरवाचे स्तोत्र रोज श्रद्धा – भक्ति:पुर्वक पठण – श्रवण केल्याने अपमृत्यु , गंडांतर , बाधा पीडा यांची भीती नष्ट होऊन श्री शिवशंकर काळभैरवाची कृपा प्राप्त होते.. श्रीगणेशाय नमः ॥ देवा ऊचुः ॥ नमो भैरवदेवाय

नाग स्तोत्र , सर्प सूक्त

॥ नाग स्तोत्रम् ॥ ज्यांना जीवनात अनेक अडचणी सतत येतात , जन्मपत्रिके नुसार राहू – केतू – नाग दोष – सर्प दोष इत्यादी प्रकारचे अशुभ दोष असतील , ज्यांना सतत सर्प वैगेरे भीतीदायक स्वप्न पडत असेल त्यानी हे स्तोत्र नेहमी

श्रीराम मंगल स्तोत्र

या स्तोत्राचे रोज सकाळी पठण श्रवण केल्यास श्रीरामाची कृपा प्राप्त होऊन पूर्ण दिवस शुभ मंगलमय जातो व दैनंदिन अरिष्ट संकट टळते.. श्री राम भक्त व हनुमान भक्तांनी या स्तोत्राचे रोज पठण – श्रवण करावे .. ॥ श्रीराममङ्गलाशासनम् ॥ मङ्गलं कौशलेन्द्राय

सर्व-कामना-सिद्धि स्तोत्र

सर्व-कामना-सिद्धि स्तोत्र  एखादा महत्वाचा संकल्प करून हे स्तोत्र रोज पठण केल्याने  संकल्पित इच्छा पूर्ण होण्यास किंवा त्याचे संकेत मिळण्यास मदत होते .. स्तोत्र जप आदी पठण चालू असताना सात्विक आहार आचरण असावे.. श्री हिरण्य-मयी हस्ति- वाहिनी, सम्पत्ति-शक्ति-दायिनी। मोक्ष-मुक्ति-प्रदायिनी, सद्-बुद्धि-शक्ति-दात्रिणी ।।१।।

अश्विनी कुमार स्तोत्र

अश्विनी कुमार स्तोत्र हे स्तोत्र म्हंटल्याने आरोग्य सुदृढता प्राप्त होते .. रोग बाधा मुक्ती होते .. डोळ्यांचे विकार बरे होतात .. स्तोत्र मंत्र उपासना करत असताना देवावर , शास्त्रावर श्रद्धा व स्वतः वर विश्वास ठेवून नियमितता असणे आवश्यक आहे .