Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

श्रीसद्गुरुस्तोत्र2

श्रीसद्गुरुस्तोत्र नम: श्रीगुरो मेशधीशे दयाब्धे । भयार्तिघ्न ते स्वात्मदो वासुदेव । यतीट् सेवितानंद पादाब्जयुग्मं । सदा मे हृदिस्था स्नुतां यातु देव ॥१॥ भक्तिश्रद्धे देहि मे ते दयालो । दासो दीनो भावतापेन तप्त: । सर्वैस्त्यक्तो द्वारि तेsत्र प्रसंस्थो । अहं मां मात:

श्रीपाद श्रीवल्लभ स्तोत्रम्

।। श्रीपाद श्रीवल्लभ स्तोत्रम् ।। श्रीपाद वल्लभ गुरोः वदनारविन्दं वैराग्य दीप्ति परमोज्वलमद्वितीयम् । मन्दस्मितं सुमधुरं करुणार्द्र नेत्रं संसार-ताप-हरणं सततं स्मरामि ।। श्रीपाद वल्लभ गुरोः करकल्पवृक्षं भक्तेष्ट – दान – निरतं रिपुसंक्षयं वै । संस्मरणमात्र चिति – जागरणं सुभद्रं संसार –

सद्गुरू अभिषेक स्तोत्र

सद्गुरु च्या पादुकांवर अभिषेक करताना म्हणावयाचे पद चला न्हाणुं त्या गुरुराया वेदादिक ही स्तविति ब्रम्हतें सगुण होइ जग ताराया ।। धृ ।। रत्नखचित चौरंगि बसूवुं या तैल सुवासिक शिरिं घालूं या उटणिं अत्तरें अंगिं मर्दूया करुं सेवा प्रभु सुखवाया ।।

श्री गुरुगीता ( सार्थ )

​श्री गुरुगीता  सूत उवाच । कैलासशिखरे रम्ये, भक्तिसंधान-नायकम् । प्रणम्य पार्वती भक्त्या, शंकरं पर्युपृच्छत ॥१॥ रम्य अशा कैलास शिखरावर, भक्तीचे साधन सांगण्यात कुशल असलेल्या श्रीशंकराला, भगवान शिवाला, भक्तीपूर्वक नमस्कार करून मोठ्या भक्तिभावाने पार्वतीने प्रश्न विचारला. श्रीदेव्युवाच । ॐ नमो देवदेवेश,

श्री शंकर महाराज स्तवन

श्री शंकर महाराज स्तवन  संतवर्य श्री योगिराज प्रभु शंकरमहाराज वंदन करुनी चरणि अर्पितो भक्तीचा साज।।१।। अतर्क्यलीला, अगाध महिमा, अमर्याद करणी सदैव आम्ही नतमस्तक हो, आपल्याच चरणी।।२।। इष्टदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवताही सर्व देवता आमच्या अगदी आहेत हो तुम्ही।। ३।। सकलहि देवांच्या रूपात

श्रीगुरुस्तवन स्तोत्र

श्री आनंदनाथ महाराज कृत श्रीगुरुस्तवन स्तोत्र ॐ नमोजी श्रीगुरुनाथा ।। भक्तवत्सल समर्था ।। तव पदी ठेऊनि माथा ।। स्तवितो ताता तुजलागी ।। १ ।। तू नित्य निरंजन ।। तुज म्हणती निर्गुण ।। तूच जगाचे कारण ।। अहंभावे प्रगटलासि ।। २

रंगावधुत स्वामींची श्री रंग बावनी

नारेश्वर, गुजराथ येथील प.पू. श्री रंगावधुत स्वामींची ही श्री रंग बावनी श्री रंग बावनी || ब्रम्हानंदि निमग्न शांत भगवन ज्ञानेश योगीश्वर | रेवातीरि निवासी संत हृदय श्रीदत्त सिद्धेश्वर || भावातीत भवाब्धितारक गुरु श्रीरंग स्वामी प्रभू | वासूदेव पदी सदा नत

गुरू पादुका स्तोत्र

श्रीगुरुपादुकास्तोत्रम् नालीकनीकाशपदादृताभ्यां नारीविमोहादिनिवारकाभ्याम् । नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥१॥ शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्याम् । रमाधवांघ्रि स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥२॥ नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति- सरिद्विराजज्झषकन्यकाभ्याम् । नृपत्वदाभ्यां नतलोकपंक्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥३॥ अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्याम् । वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्या नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥४॥ पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्याम् । जाड्याब्धिसंशोषणबाडवाभ्यां

श्री सद्गुरू स्तोत्र

   श्री सद्गुरू स्तोत्र अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् । तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ १॥ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २॥ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३॥

Don`t copy text!