शनि स्तोत्र – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

शनि कवच

शनि कवच

buy modafinil provigil uk II शनि कवच II  या स्तोत्र पठणाने आपल्या जीवनातील त्रास संकटे दुःख यांचा नाश होतो . तसेच जन्मकुंडली मधील शनिग्रहाची अशुभ स्थिती , साडेसाती , शनि ग्रह अशुभ भ्रमण इत्यादीं मुळे होणारे शारीरिक – मानसिक त्रास व अशुभ फळ नष्ट