Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ब्रह्मणस्पतिसूक्त होमविधि:

ब्रह्मणस्पतिसूक्तहोमविधि: तत्र महागणपतिपूजनं स्वस्तिपुण्याहवाचन नान्दीश्राद्धं मातृकापूजनं, तथाचार्यादिऋत्विग्वरणं करिप्ये । आचार्यादीन्‌ यथाविधि वृणुयात्‌ । वृत: आचार्य: स्थण्डिलपूर्वभागे गणपतिभद्रे वा सर्वतोभद्रे वा केवले स्वस्तिके बह्मादिमण्डलदेवता: संस्थाप्य पूजयेत्‌ । तदुपरि धान्यपूरितमध्यभागे कलशं संस्थाप्य तस्योपरि पूर्णपात्रं निधाय यथाशक्ति निर्मितां सुवर्णमर्यी यथोक्तलक्षणां श्रीगणेशप्रतिमां संस्थापर्यत्‌ ।

वाहन पूजा विधी

वाहन पूजा… मम अस्य द्विचक्र(बहुचक्र)वाहने.श्री जगदंबाप्रसादेन यंत्रविकृतिशैथिल्यादि परिहारद्वारा चिरकालप्रयाण अनुकूलसिद्ध्या स्थिरत्वसिद्ध्यर्थ श्रीमारुती खगेश्वर महाविष्णु पूजनं करिष्ये। आदौ महागणपतिस्मरणादिकं कर्म करिष्ये। तं च कुर्यात् पंचवाक्यै पुण्याहवाचनं कुर्यात। कलशादि अर्चनं कुर्यात्। पुरतः ओम् नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।इति मारुतिं आवाह्य। पश्चात् ओम्

पञ्च देवता पूजा

॥ पञ्च देवता पूजा ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ अथ पञ्च देवता-पूजन-विधि ॥ स्नातः श्वेतवस्त्रपरिधानं कृत्वा कुशहस्तो यजमानः ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ इति

उदकशान्ति साठी ब्रह्मस्तोत्र

देवकृतम् ब्रह्मस्तोत्र देवा ऊचुः ब्रह्मणे ब्रह्मविज्ञानदुग्धोदधि विधायिने । ब्रह्मतत्त्वदिदृक्षूणां ब्रह्मदाय नमो नमः ॥१॥ कष्टसंसारमग्नानां संसारोत्तारहेतवे । साक्षिणे सर्वभूतानां साक्षिहीनाय ते नमः ॥२॥ सर्वधात्रे विधात्रे च सर्वद्वन्द्वापहारिणे । सर्वावस्थासु सर्वेषां साक्षीणे वै नमो नमः ॥३॥ परात्परविहीनाय पराय परमेष्ठिने । परिज्ञानवतामात्तस्वरूपाय नमो

यजमान कुटुंबियांवर अभिषेक

यजमान कुटुंबियांवर अभिषेक यजमान पत्‍नीस डाव्या बाजूस बसवावे. १. जपाकुसुम संकाशं० । २. दशिशंख तुषाराभं० । ३. धरणी गर्भ संभूतं० । ४. प्रियंगु कलिका श्यामं० । ५. देवानांच ऋषिणांच० । ६. हिमकुंद मृणालाभं० । ७. नीलांजन समाभासं० । ८. अर्धकायं

वास्तु विशेष हवन वर्धिनि

वर्धिनीमंत्र — ॐवर्धिन्यै 0 वरुणाय 0 ब्रम्हणे 0 रुद्राय 0 विष्णवे 0 मातृभ्यो 0 सागरेभ्यो 0 मह्यै 0 नदीभ्यो 0 तीर्थेभ्यो 0 गायत्र्यै  0 ऋग्वेदाय 0 यजुर्वेदाय 0 सामवेदाय 0 अथर्ववेदाय 0 अग्नये 0 आदित्येभ्यो 0  एकादशरुद्रेभ्यो 0 मरुद्भ्यो 0

गृहवास्तु देवता व दशरेखा

गृह वास्तुमंडल देवता अथ गृह वास्तुमंडल देवता ॐ शिखिने नम: ० पर्जन्याय ० जयंताय ० इंद्राय ० सूर्याय ० सत्याय ० भृशाय ० अन्तरिक्षाय ० वायवे ० पूष्णे ० वितथाय ० गृहक्षताय ० यमाय ० गंधर्वाय भृंगराजाय ० मृगाय ०

नारायण बळी नागबळी माहिती

Narayana Nagbali नारायण नागबली भाग नं- 1 ॥ श्री ॥ ॥ श्री त्र्यंबकेश्वर प्रसन्नोस्तु ॥ नारायण नागबली : संततीदायक व पीडानिवारक नारायणबली व नागबली विधी हे दोन विधीचे नांव आहे. श्रीमन्नारायणादि पंचदेवतांना उद्देशून अतिश्रद्धेने दिलेले समंत्रक ओ विधीयुक्त असे जे

Don`t copy text!