श्रीलक्ष्मी पल्लीनाथ

आरती  > विष्णु आरती Posted at 2018-10-09 15:00:42
-- श्रीलक्ष्मी पल्लीनाथ -- श्रावणमासी रविदिनी जे दर्शन घेती  | त्यांची सर्वही पापे नाशाप्रती जाती  | प्रेमानंदे त्याची करिता ही स्तुती  | अंती निजपद पावुनी मुक्तिसी जाती  ll१ll जय देव जय देव जय पल्लीनाथा  | भावे तुझिया चरणी ठेविला माथा  llध्रु.ll कोकणप्रांती नांदे दक्षिण केदार  | करावया पापीयांचा उद्धार  | ब्रह्मा, विष्णू, शंकर हे एकाकार  | भक्तालागी येथे धरिला अवतार  ll२ll  जय... भक्तजनांचा हा हो देव भुकेला  | यास्तव येतो नित्य यात्रेचा मेळा  | दर्शन घेऊनि जाती आपुल्या हो स्थळा  | भावे हृदयी जपती नामाची माळा  ll३ll  जय... पल्लीक्षेत्री नांदे अमुचा कुलस्वामी  | सेवेसी तत्पर आहे ती लक्ष्मी  | अज्ञान मूढ जन हे सर्वस्वे आम्ही | यास्तव जडो प्रीती तुझिया नामी ll४ll जय... त्रिमूर्ती देव हा आहे पै जाण  | कराया भक्तांचे प्रेमे पाळण  | धरिले अवनीवरी रूप हे सगुण  | ह्मणऊनी सखाराम वंदित चरण  ll५ll जय...

Search

Search here.