श्री नृसिंह सरस्वती अष्टक

नृसिंह सरस्वती अष्टक . इन्दु कोटी तेज करूणासिंधु भक्त वत्सलम नंदनात्रिसुनूदत्त मिन्दिराक्ष श्रीगुरूम | गंध माल्य अक्षतादि वृंददेव वंदितम वंदयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम ||१|| . माया पाश अंधकार छायादूर भास्करम आयताक्ष पाहि श्रियावल्लभेशनायकम | सेव्य भक्त-वृंद वरद भूयो भूयो

सर्व-कामना-सिद्धि स्तोत्र

सर्व-कामना-सिद्धि स्तोत्र  एखादा महत्वाचा संकल्प करून हे स्तोत्र रोज पठण केल्याने  संकल्पित इच्छा पूर्ण होण्यास किंवा त्याचे संकेत मिळण्यास मदत होते .. स्तोत्र जप आदी पठण चालू असताना सात्विक आहार आचरण असावे.. श्री हिरण्य-मयी हस्ति- वाहिनी, सम्पत्ति-शक्ति-दायिनी। मोक्ष-मुक्ति-प्रदायिनी, सद्-बुद्धि-शक्ति-दात्रिणी ।।१।।

%d bloggers like this: