मातृका वसोर्धारा पुराणोक्त मंत्र

||श्रीगणेशगौर्यादि मातृका|| ॐसमिपेमातृवर्गस्य सर्वविघ्न हरंसदा। त्रैलोक्य पूजितं देवं गणेशं स्थापयाम्यहं॥ || ॐगणेशाय नम:||1 हिमाद्रि तनयां देविं वरदां दिव्य भूषितां| लंबोदरस्यजननींगौरिंआवाहयाम्यहं॥ || ॐगोर्यै नम:||2 सुवर्णांभांपद्महस्तांविष्णो र्वक्षस्थल स्थितां। त्र्यैलोक्य पूजितां देंविं पद्मां आवाहयाम्यहं॥|| ॐपद्मायै नम:||3 दिव्यरुपां विशालाक्षीं शुचिं कुंडल धारिणीं। देवराज प्रियांभद्रां

सरस्वती स्तोत्र – याज्ञवल्क्यकृतं

सरस्वती स्तोत्र – याज्ञवल्क्यकृतं

श्री वैशंपायन गुरुच्या शापामुळे याज्ञवल्क्य मुनींची सर्व विद्या नष्ट झाली. पुन्हा विद्या मिळविण्यासाठी याज्ञवल्क्य मुनींनी सूर्याची उपासना केली. प्रसन्न होऊन सूर्याने त्यांना वेद आणि वेदांगे शिकविली आणि त्या अध्ययनाची स्मृती रहावी म्हणून वाग्देवतेचे स्तवन करायला सांगितले. त्याउपर याज्ञवल्क्यांनी सरस्वतीला प्रसन्न

ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्र

ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्र अथ श्रीऋणविमोचन महागणपतीस्तोत्रमंत्रस्य शुक्राचार्य ऋषी: , ऋणवोमोचनमहागणपतिर्देवता, अनुष्टुप् छन्दः, ऋणविमोचनमहागणपतिप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः !! ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलम् ! षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये !! १ !! महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् ! एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये !! २

वेंकटेश सुप्रभातम्

वेंकटेश सुप्रभातम्

वेंकटेश सुप्रभातम् कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासंध्या प्रवर्तते । उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ १ ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज । उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु ॥ २ ॥ मातस्समस्त जगतां मधुकैटभारेः वक्षोविहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते । श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रिय दानशीले श्री वेंकटेश

देवी स्तोत्र

देवी स्तोत्र

ॐ श्री देवैः नमः॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्यै १४ नमस्तस्यै १५ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-१६॥ या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्यै १७ नमस्तस्यै १८ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-१९॥ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै २० नमस्तस्यै २१ नमस्तस्यै

%d bloggers like this: