सरस्वती स्तोत्र – याज्ञवल्क्यकृतं

सरस्वती स्तोत्र – याज्ञवल्क्यकृतं

श्री वैशंपायन गुरुच्या शापामुळे याज्ञवल्क्य मुनींची सर्व विद्या नष्ट झाली. पुन्हा विद्या मिळविण्यासाठी याज्ञवल्क्य मुनींनी सूर्याची उपासना केली. प्रसन्न होऊन सूर्याने त्यांना वेद आणि वेदांगे शिकविली आणि त्या अध्ययनाची स्मृती…

ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्र

ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्र अथ श्रीऋणविमोचन महागणपतीस्तोत्रमंत्रस्य शुक्राचार्य ऋषी: , ऋणवोमोचनमहागणपतिर्देवता, अनुष्टुप् छन्दः, ऋणविमोचनमहागणपतिप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः !! ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलम् ! षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये !! १ !! महागणपतिं…
वेंकटेश सुप्रभातम्

वेंकटेश सुप्रभातम्

वेंकटेश सुप्रभातम् कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासंध्या प्रवर्तते । उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ १ ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज । उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु ॥ २ ॥ मातस्समस्त जगतां…
देवी स्तोत्र

देवी स्तोत्र

ॐ श्री देवैः नमः॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्यै १४ नमस्तस्यै १५ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-१६॥ या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्यै १७ नमस्तस्यै १८ नमस्तस्यै नमो नमः॥५-१९॥ या…

श्री महालक्ष्मी अष्टक

श्री महालक्ष्मी अष्टकाची कथा पूर्वीच्या काळी भल्या पहाटे म्हणजे पंचपंचउषःकाली सर्व योगी, तपस्वी व ऋषीमुनी पृथ्वीवरून देवलोकात महाविष्णूंच्या दर्शनासाठी जात असत. असेच एकदा, साक्षात शिवअवतार असलेले व अत्रि अनुसयेचे पुत्र…