श्री महालक्ष्मी अष्टक

श्री महालक्ष्मी अष्टकाची कथा पूर्वीच्या काळी भल्या पहाटे म्हणजे पंचपंचउषःकाली सर्व योगी, तपस्वी व ऋषीमुनी पृथ्वीवरून देवलोकात महाविष्णूंच्या दर्शनासाठी जात असत. असेच एकदा, साक्षात शिवअवतार असलेले व अत्रि अनुसयेचे पुत्र श्री दुर्वास महर्षी देवलोकात निघाले होते. महर्षी दुर्वास म्हणजे साक्षात

महामृत्युञ्जय स्तोत्र

महामृत्युञ्जय स्तोत्र

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ अस्य श्रीमहामृत्युञ्जयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमार्कण्डेय ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ श्रीमृत्युंञ्जयो देवता ॥ गौरी शक्तिः ॥ मम सर्वारिष्टसमस्तमृत्युशान्त्यर्थं सकलैश्वर्यप्राप्त्यर्थं च जपे विनियोगः ॥ अथ ध्यानम् — ॥ चन्द्रार्कानिविलोचनमं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तःस्थितं मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रविलसत्पार्णि हिमांशुप्रभम् ॥ कोटीन्दुप्रगलत्सुधाप्लुततनुं हारादिभूषोज्ज्वलं कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं

अभ्यंगस्नान केल्याने होणारे लाभ

अभ्यंगस्नान केल्याने होणारे लाभ

अभ्यंगस्नान म्हणजे सुर्योदयापुर्वी शरीराला औषधीय तेल व विविध औषधि वनस्पतिंचे चूर्ण तयार करुन शरीराला मर्दन करुन काही वेळानंतर स्नान करणे होय .. १. त्वचेला नेहमी स्निग्धता असावी लागते, म्हणून तेल लावतात. २. ऊन पाणी हे मंगल आणि शरीराला सुखदायक आहे;

%d bloggers like this: