॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥

॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥

॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥ ॐ गणेश्वराय नमः । ॐ गणक्रीडाय नमः । ॐ गणनाथाय नमः । ॐ गणाधिपाय नमः । ॐ एकदंष्ट्राय नमः । ॐ वक्रतुण्डाय नमः । ॐ गजवक्त्राय नमः । ॐ महोदराय नमः । ॐ लम्बोदराय नमः । ॐ

श्री गणेश अष्टोतर नाम

श्री गणेश अष्टोतर नाम

श्री विघ्नेश्वराष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम् ऊँ श्री गणेशाय नमः विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः । स्कंदाग्रजोव्ययः पूतो दक्षोऽध्यक्षो द्विजप्रियः ॥ १ ॥ अग्निगर्वच्छिद इन्द्रश्रीप्रदः । वाणीप्रदोअः अव्ययः सर्वसिद्धिप्रदश्शर्वतनो शर्वरीप्रियः ॥ २ ॥ सर्वात्मकः सृष्टिकर्ता देवोनेकार्चितश्शिवः । शुद्धबुद्धि प्रियश्शांतो ब्रह्मचारी गजाननः ॥ ३ ॥

श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र

श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र

श्री शिव सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ अस्य श्रीशिवसहस्त्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिःम श्रीशिवो देवता, अनुष्टुप् छ्न्दः, श्रीशिवो बीजम्, गौरी शक्तिः, श्रीशिवप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम् ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्यार्घ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् । वासुदेव उवाच

बालाजी नामावली

बालाजी नामावली

श्री बालाजी गोविंद नामावली श्री श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा भक्तवत्सल गोविंदा भागवतप्रिय गोविंदा नित्यनिर्मल गोविंदा नीलमेघश्याम गोविंदा पुराणपुरुषा गोविंदा पुंडरीकाक्ष गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नन्दन गोविंदा नंदनंदन गोविंदा नवनीतचोर गोविंदा पशुपालक गोविंदा पापविमोचन गोविंदा दुष्टसंहार गोविंदा दुरितनिवारण गोविंदा

गणपतीची आरती १

गणपतीची आरती १ जय जय आरती पार्वतिकुमारा गणपती ओवाळूं । पंचही प्राणांच्या कर्पूरवाती ज्ञाना़ग्रे जाळू ॥ धृ.॥ ओंकार प्रणवाक्षरी बीजापासूनि ध्वनि उठली । ते हे माया त्रिगुणात्मकचि सगुंणत्वा आली ॥जय.॥१॥ पंचभूतात्मक व्यापक एकचि घटक तुं जैसा। दृष्टीगोचर नव्हसी कोणा गूळ

%d bloggers like this: