गुप्त सप्तशती स्तोत्र ॐ ब्रीं-ब्रीं-ब्रीं वेणु-हस्ते, स्तुत-सुर-बटुकैर्हां गणेशस्य माता । स्वानन्दे नन्द-रुपे, अनहत-निरते, मुक्तिदे मुक्ति-मार्गे ।। हंसः सोहं विशाले, वलय-गति-हसे, सिद्ध-देवी समस्ता । ...

लक्ष्मीप्राप्तिप्रद गणेश स्तोत्र ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने। द्रष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने ॥ लम्बोदरं महावीर्य नाग्यग्योपशोभितम्। अर्धचन्द्रधरम् देव विघ्न व्यूह विनाशनम्॥ ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रौं ...

छोट्या बाळांना नेहमी त्रास होणे , नजर वैगेरे लागणे , सतत चिडचिड हट्टीपणा , झोपेत घाबरणे, या अशाने अस्वस्थ राहणे ...

गणेश नामाष्टक स्तोत्र विष्णुरुवाच –  गणेशमेकदन्तं च हेरम्बं विघ्ननायकम्। लम्बोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजम्।। नामाष्टार्थं च पुत्रस्य श्रृणु मातर्हरप्रिये। स्तोत्राणां सारभूतं च सर्वविघ्नहरं परम्।। ...

। । रेणुकाष्टक स्तोत्र । ।  महाकाली अंबे। मज न विसंबे क्षणभरी। हरी सारी माया । करुणी करुणा या करीधरी । न टाकी ...

श्रीगुरुपादुकाष्टक ज्या संगतीनेंच विराग झाला । मनोदरींचा जडभास गेला । साक्षात् परात्मा मज भेटविला । विसरुं कसा मी गुरुपादुकांला ॥ १ ॥ सद्योगपंथें घरि आणियेलें । अंगेच ...

॥ श्रीषष्ठीदेवि स्तोत्रम् ॥ संतति झाल्यावर पाचव्या - सहाव्या दिवशी षष्टी पूजन करतात , तेव्हा हे स्तोत्र म्हणावे .. तसेच काही ...

श्री दत्तात्रेय अष्टक श्रीवक्रतुंड चतुरानन बालिका ही । श्रीलक्ष्मी भगवती महाकालिका ही ॥ गीता वसंततिलकामृततुल्यवृत्त । श्रीदत्त, दत्त, जय श्रीगुरुदेवदत्त ॥१॥ सिंहाद्रि ...

गुरुपादुकाष्टक दयावंत कृपावंत सद्गुरुराया । अनन्यभावे शरण आलो मी पाया । भवभ्रमातुनि काढी त्वरे या दीनासी। नमस्कार करितो तुझ्या पादुकांसी ।१। अनंत अपराधी मी सत्य आहे ...

सिद्ध गजगौरी कवच विधी - संकटग्रस्ताने आपत्तीं विमोचनार्थ इतर प्रयत्न चालू ठेवून या महाकवचाचे अनुष्ठान करावे . पूजाविधी - शुद्धपाण्याने ( पाण्यांत ...

Search

Search here.